V Prešove sa hovorilo o manažmente chronických rán

21.05.2019
article_450

Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán, o.z. (SSOOR) zorganizovala 15. mája 2019 prvý ročník odborného podujatia pod názvom Deň manažmentu chronických rán. Stretnutie sa konalo v priestoroch Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a zúčastnilo sa ho vedenie fakulty, nemocnice J.A. Reimana v Prešove, ako aj odborníci (lekári, sestry, podiatrička, odborníci z oblasti inovatívnych postupov a materiálov pre manažment chronických rán), pacienti, príbuzní a ďalší pozvaní hostia.

Cieľom bolo identifikovť lokálne problémy v oblasti manažmentu chronických rán, s ktorými sa v živote stretávajú nielen odborníci, ale aj pacienti a ich príbuzní. Odborné prednášky boli venované problematike z hľadiska účastného stavu, legislatívy a praxe. Odzneli prezentácie organizácií SSOOR a AOPP, ktoré prezentovali svoju činnosť a uviedli stratégie pre riešenie aktuálnych problémov manažmentu chronických rán. Odborníci prezentovali svoju praktickú činnosť a výsledky práce v konkrétnych príkladoch, výsledky prieskumov a monitorovaní. Odborníci z oblasti inovatívnych postupov sa vo svojich prezentáciách a workshopoch venovali najnovším metódam a technológiám v oblasti manažmentu rán.

V diskusiách prítomní hovorili o aktuálnych problémoch, ktoré trápia zdravotníkov a iných zainteresovaných odborníkov, ako aj pacientov a ich príbuzných. Výsledkom stretnutia bola identifikácia problémov a naplánovanie budúcej spolupráce, čo bolo zároveň hlavným poslaním tohto podujatia. SSOOR ďakuje všetkým účastníkom a teší sa na stretnutie o rok, tentokrát v Košiciach.


Pocítili ste zníženú dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas koronakrízy?

81%
6%
8%
6%