V Bruseli budú opäť vzdelávať pacientskych lídrov

05.09.2018
article_406

Európske pacientske fórum (EPF) pozýva záujemcov na Seminár ochrancov práv pacientov, ktorý sa uskutoční 20. – 21. októbra 2018 v Bruseli.

Seminár má štyri špecifické ciele:

- rozvíjať poznatky o Európskej únii, jej inštitucionálnej štruktúre a politikách v oblasti zdravia,

- zvyšovať vedomosti a povedomie o tom, ako sa zapojiť do tvorby politiky, transpozície a vykonávania kľúčových politík EÚ v oblasti zdravia,

- vzdelávať pacientskych lídrov s cieľom rozvinúť efektívne vyjednávacie schopnosti s cieľom ovplyvniť vnútroštátne a európske zdravotné politiky,- budovať vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi pacientskymi organizáciami.

Bližšie informácie ohľadom účasti, nákladov, ako aj prihlášku nájdete tu: http://www.eu-patient.eu/Events/upcoming-events/epf-patient-advocates-seminar/.

(pb)

Ilustračné foto: Pixabay


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

10%
80%
10%