​Sympózium o hepatológii na SZU

21.02.2018
article_324

V utorok 20. februára 2018 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity konalo sympózium Quo vadis hepatológia – slovenská a svetová?.

Sympózium pod spoločnou záštitou prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU v Bratislave a Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti, sa konalo pri príležitosti 20. výročia vzniku odboru hepatológia na Slovensku a pri príležitosti významného jubilea zakladateľa tohto medicínskeho odboru prof. MUDr. Jozef Holomáňa, CSc. „Bolo pre nás veľkou cťou, že zástupcovia Asociácie na ochranu práv pacientov SR dostali priestor pred týmto odborným publikom a mohli odprezentovať aj svoj projekt Lieky s rozumom. Ďakujeme za doterajšiu pomoc, podporu, spoluprácu a želáme jubilantom všetko najlepšie,“ uviedla prezidentka asociácie PhDr. Mária Lévyová. 
Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
51%
1%
4%
13%
20%