Svetový deň reumatizmu 2019 v Piešťanoch

21.10.2019
article_473

​Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) každoročne organizuje sériu podujatí pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu, ktorý si pripomíname 12. októbra. Témou tohtoročnej kampane bola kvalita života ľudí s reumatickými ochoreniami v zrelom veku, možnosť ich pracovného uplatnenia na trhu práce a význam dobrovoľníctva pre pacientov s reumatickými ochoreniami.

V piatok 11. októbra pripravila Liga odborný seminár „Od teórie k praxi 3“, ktorý sa konal v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Ako názov seminára naznačuje, popoludnie sa začalo prednáškami o rôznych reumatických ochoreniach a rozpoznaní ich príznakov; následne predstavili výsledky prieskumu LPRe SR Kvalita života človeka s reumatickým ochorením. Prezidentka AOPP, Mária Lévyová prispela s témou Následnej a dlhodobej starostlivosti. Prednášky ukončila séria informácií z praxe – Nord Walking pre pacientov s reumou, tipy a rady na kúpeľné pobyty a informácie o činnosti LPRe SR. Každý účastník seminára navyše dostal tričko s logom Svetového dňa reumatizmu 2019.

V sobotu 12. októbra nabitý program pokračoval ďalej. Na terase Hotela Magnólia sa konalo 3. Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov a nereumatikov. Účastníkom sa prihovorili rôzni vzácni hostia – Richard Imrich, generálny riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb, Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Jana Žitňanská, osobnosť, ktorá neúnavne pomáha občanom s ŤZP všetkých vekových kategórii, Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Lucia Okoličányová, prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking a Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Po príhovoroch sa účastníci vybrali na trať a v priebehu pár hodín nachodili 240 tisíc krokov s Nordic Walking paličkami.

Vo večerných hodinách program vyvrcholil slávnostným vyhodnotením novinárskej súťaže KROK 2018. Liga proti reumatizmu na Slovensku každoročne odmeňuje novinárov za ich usilovnú prácu a pomoc pri šírení informácií o reumatických ochoreniach.

„Už teraz sa teším na budúci rok,“ povedala Mária Lévyová, prezidentka AOPP, na záver slávnostného večera.

​​


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

14%
19%
63%
5%