Sú zdravotnícke pomôcky dostupné slovenským pacientom?

21.03.2018
article_339

Vedeli ste, že na Slovensku má pacient na výber z okolo 4500 zdravotníckych pomôcok, ktoré sú hradené alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia? Viete, na aké máte nárok? Ako sa zmenila situácia v porovnaní s minulosťou?

Dostávate tie zdravotnícke pomôcky, ktoré potrebujete? Tlak na znižovanie nákladov výdavkov v zdravotníctve je veľký. Týka sa to aj zdravotníckych pomôcok. Preto, aby sme mohli vaše potreby zastúpiť pri rokovaniach s poisťovňami alebo Ministerstvom zdravotníctva SR, musíme poznať váš názor.

Pacienti, pokiaľ používate zdravotnícke pomôcky, či už trvalo alebo dočasne, podeľte sa prosím s nami o vaše skúsenosti a pomôžte nám získať relevantné informácie.  Zapojte sa do nášho online prieskumu, ktorý vám zaberie približne 10 minút.

So zdravotníckou pomôckou sa stretol priamo či nepriamo každý z nás. Okuliare, palice, barly, ortopedické vložky či topánky, obväzy, vložky na únik moču, vozíky, inzulínové perá  – to je len malá časť Zoznamu pomôcok, ktoré spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Niektorí pacienti si bez nej nevedia predstaviť svoj život (napr. pacienti so zlomeninou, na vozíku, diabetici, stomickí  pacienti), iní ju používajú vo svojom živote iba občas (napr. ortézu). Existuje množstvo diagnóz, pri ktorých má pacient nárok na zdravotnícku pomôcku.

Dnes existuje v rámci konkrétnej skupiny zdravotníckych pomôcok vždy aspoň jedna, ktorá je pre pacienta bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom. Dané pomôcky vám predpíše lekár, tie drahšie prejdú schvaľovacím procesom v zdravotnej poisťovni, a následne vám ich vydajú v lekárni alebo výdajni. Tak to funguje v súčasnosti. Pokiaľ však chceme zabezpečiť pacientom aspoň porovnateľnú dostupnosť pomôcok, aká je dnes, je potrebné sa za to postaviť. Bez vašich pacientskych skúseností to však nepôjde. Minulý rok sme podávali na Ministerstvo zdravotníctva SR niekoľko podnetov aj v tejto oblasti a informácie od vás, vaše skúsenosti, by boli  pre nás veľkým prínosom.

Vieme, že vaša zdravotnícka pomôcka je pre vás nesmierne dôležitá. Pomáha vám prekonávať váš nepriaznivý zdravotný stav a uľahčuje vám váš každodenný život. Prosíme, pomôžte nám a zapojte sa do nášho špecializovaného prieskumu, nech vaše potreby môžeme v Asociácii na ochranu práv pacientov SR pretaviť do konkrétnych krokov.

Vyplňte krátky online dotazník s 13 otázkami, ktorý nám poskytne cenné informácie o vašej spokojnosti so zdravotníckymi pomôckami a ich dostupnosti, čo sa týka financií i množstva. Dotazník nájdete tu. Za všetkých slovenských pacientov vám zo srdca ďakujem.


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

31%
15%
23%
31%