Starostlivosť o ľudí s Downovým syndrómom si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu

17.09.2018
article_408

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová sa v piatok 14.9.2018 zúčastnila na konferencii Aktuálne zdravotné problémy ľudí s Downovým syndrómom. Konferenciu pripravila Ambulancia Downovho syndrómu v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku a občianskym združením Trizómia 21.

V rámci konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou europoslankyne Janky Žitňanskej, sa odborníci venovali viacerým témam, trápiacim ľudí s Downovým syndrómom. Hovorilo sa o optimálnej zdravotnej starostlivosti, o prevencii osteoporózy a ortopedických problémoch, o kardiovaskulárnych, reumatických i pedolických problémoch, spojených s týmto ochorením. „Starostlivosť o ľudí s  Downovým syndrómom si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu, ale rovnako aj veľa vzájomnej podpory, dôvery, tolerancie, lásky a spolupatričnosti. Je to ťažká práca, a preto bolo pre nás cťou byť účastní na konferencii, kde prítomní mohli vyjadriť  pri príležitosti významného životného jubilea obdiv a vďaku prof. MUDr. Márii Šustrovej, CSc., ktorá práci a pomoci deťom s týmto ochorením, ich rodinám zasvätila celý svoj život,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová. 


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

31%
15%
23%
31%