Spustilo sa prihlasovanie na základný kurz certifikačnej prípravy - Farmakoekonomika I.

06.09.2019
article_470

​Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU vás pozýva na absolvovanie základného kurzu certifikačnej prípravy pod názvom Farmakoekonomika I. Dvojdňové podujatie sa uskutoční 7. a 8. novembra 2019 v Bratislave.

Vzdelávacia aktivita Farmakoekonomika I. je organizovaná v spolupráci OFEaLP UFKEF LF SZU, SSFE SLS, SSKF SLS.

Absolvovanie kurzu predstavuje jednu zo základných podmienok pre splnenie predpokladu prihlásiť sa na certifikačnú skúšku a získať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti Farmakoekonomika.

Program podujatia nájdete ​tu. V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosím, pošlite vyplnenú ​​prihlášku na emailovú adresu ivana.lukacova@szu.sk.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

5%
30%
55%
10%