Smrť Sebinka († 3) aj amputovaný prst Lilianky (3) otriasli Slovenskom: Čo robiť, keď lekár pochybí?

29.09.2017
article_255

Trauma do konca života. Aj to môžu byť dopady zlej zdravotnej starostlivosti alebo pochybenia lekára. S takýmito následkami sa borí aj rodina trojročnej Lilianky. Dievčatku v nitrianskej nemocnici personál nevymenil kanylu a skončilo sa to amputáciou pršteka. V rovnakej nemocnici zomrel aj Sebastian (3). Čo robiť, ak máte pocit, že zdravotnícke zariadenie alebo lekár pochybili?

Smrť trojročného Sebastianka aj amputovaný prst Lilianky (3) otvárajú diskusiu o tom, aké právo má pacient v prípade pochybenia lekára či nemocnice. Nie je pravdou, že žiadne. Ak váš podnet zdravotnícke zariadenie či lekár neuzná, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). „Ak sa pacient domnieva, že mu nebola správne poskytnutá starostlivosť, je potrebné, aby na príslušnú pobočku úradu poslal písomný a podpísaný podnet,“ vysvetlila Andrea Pivarčiová z ÚDZS. Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Márie Lévyovej je dobré najprv svoju nespokojnosť konzultovať priamo s lekárom alebo nemocnicou. „Dá sa hneď v úvode predísť zhoršeniam zdravotného stavu, komplikáciám, neetickému správaniu zdravotníckych pracovníkov,“ uviedla Lévyová.

Kedy sa obrátiť na ÚDZS

- ak sa domnievate, že vám nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť
- rozhodnutie lekára alebo zdravotníckeho zariadenia bolo nesprávne

Ako postupovať
-
na pobočku treba zaslať písomný a podpísaný podnet
- musí tam byť uvedené vaše meno a adresa
- uviesť treba názov zdravotníckeho zariadenia či meno lekára, jeho sídlo, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti a opis problému

Činnosť úradu
- ÚDZS pri výkone dohľadu vychádza zo zákona č. 584/2004
- dôsledne prešetrí zdravotnú dokumentáciu pacienta
- skúma vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
- k procesu prizvaný aj nezávislý konzultant príslušného medicínskeho odboru

Kedy môžu byť vyvodené následky

1. protiprávny úkon
- zanedbanie alebo konanie zdravotníckeho pracovníka musia byť v rozpore s jeho povinnosťami

2. škoda
- porušenie alebo ohrozenie hodnôt, ktoré sú chránené zákonom alebo iným právnym predpisom

3. príčinná súvislosť
- medzi protiprávnym úkonom a následkom musí byť dokázaný príčinný vzťah, teda vzťah príčiny a následku

4. zavinenie
- ku konaniu alebo zaned­baniu muselo prísť zavinení

Najčastejšie podnety pacientov

Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR: nespokojnosť s poskytnutou starostlivosťou a so žiadosťami o riešenie problému

 • nespokojnosť s čakacími dobami u špecialistov
 • nedostupnosť liekov
 • zmena zdravotnej poisťovne
 • vyberanie poplatkov poskytovateľmi
 • sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Posvieti sa aj na poisťovne

- ÚDZS vybavuje aj podnety súvisiace s verejným zdravotným poistením
- podnety sa týkajú činnosti, postupu v procese prepoistenia pacienta
- rieši aj spory súvisiace s ročným zúčtovaním poistného na verejné zdravotné poistenie

Kde nájdete pobočky

 • Žellova 2, Bratislava
 • Trojičné nám. 10, Trnava
 • Legionárska 17, Trenčín
 • Coboriho 2, Nitra
 • Wolkerova 34, Banská Bystrica
 • Kuzmányho 27, Martin
 • Floriánska 19, Košice
 • Kúpeľná 3, Prešov

Ak sa preukáže vina poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, môže byť:

- uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov
- zakázaný výkon zdravotníckeho povolania njaviac na jeden rok
- uložená pokuta

Článok prevzatý z: https://www.cas.sk/clanok/599844/smrt-sebinka-3-aj...


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

9%
52%
1%
4%
12%
21%