Slovensko sa v rebríčku kvality zdravotníctva prepadáva

28.02.2019
article_432

​Kým ešte predvlani patrilo slovenskému zdravotníctvu v európskom meradle 13. miesto (749 bodov), v aktuálnom rebríčku Európskeho zdravotníckeho užívateľského indexu (EHCI – Euro Health Consumer Index 2018) sa prepadlo na 17. mieste so 722 bodmi.

V správe, ktorú vypracovala organizácia Health Consumer Powerhouse (HCP), sa počínanie Slovenska v oblasti zdravotníctva v roku 2018 hodnotí ako „nie príliš zlé“.

Slovensko na 17. priečke vymenilo Česko, ktoré si spomedzi krajín V4 polepšilo najviac a skončilo na 14. mieste.

EHCI je výročné hodnotenie národných európskych systémov zdravotníckej starostlivosti a zahŕňa 35 krajín. Od roku 2005 ho zostavuje švédska organizácia Health Consumer Powerhouse.

​Najlepší Švajčiari 

V rebríčku starostlivosti rozhoduje  46 indikátorov, akými sú napríklad práva a informácie pre pacientov, prístup k starostlivosti, výsledky liečby, rozsah a dosah služieb, prevencia a používanie farmaceutických výrobkov. Výskumníci posudzujú národné štatistiky, hodnotenia pacientov alebo pacientskych organizácií.

Na prvom mieste rebríčka za rok 2018 sa umiestnilo zdravotníctvo Švajčiarska (893 bodov). Predbehlo Holandsko (883 bodov), ktoré ho dlhodobo viedlo. Na tretej priečke skončilo Nórsko (857 bodov), posledné bolo zdravotníctvo Albánska (544 bodov).

„Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vynakladá všetko úsilie na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite, aby pacienti mali čo najlepšie podmienky na liečbu a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci adekvátne podmienky na svoju prácu,“ uviedla  hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Dalito oslovilo tých, ktorých sa rebríček a zdravotníctvo týka najviac. Pacientov. Do prieskumu EHCI sa Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) nezapojila, pretože pacientske organizácie, ktoré združuje, majú samostatnú právnu subjektivitu a zapojili sa individuálne.

Najhoršia prevencia

„V minulom roku sme obdržali dotazník, no vyhodnotili sme ako prakticky nemožné vytvoriť za všetky naše členské organizácie reprezentatívnu vzorku s cieľom dosiahnuť presné výsledky. Rozhodli sme sa preto nechať to na ich individuálnom zvážení, či sa do prieskumu zapoja. V tomto roku sme ako respondenti v rámci prieskumu EHCI oslovení neboli,“ vyjadrila sa prezidentka AOPP Mária Lévyová. Asociácia sa snaží pacientom zlepšiť podmienky a prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ako aj hájiť ich práva. Zastúpenie má aj v pracovných skupinách na Ministerstve zdravotníctva SR.

„Nemáme k dispozícii výsledky, preto nedokážeme zaujať adekvátne stanovisko. Za pacientov však môžeme povedať, že prístup k všeobecnému lekárovi ako aj ambulantným pohotovostným službám  sa postupne zlepšuje. Posilňujú sa kompetencie všeobecných lekárov, postupne sa stabilizujú pohotovostné služby, budujú nové urgenty, bude sa posilňovať doprava pacientov, pripravujú sa zmeny v posilňovaní dlhodobej starostlivosti a snáď sa dočkáme aj zákona o dlhodobej starostlivosti. Zavádzanie e- zdravotníctva, aj napriek úvodným prekážkam, bude určite prínosom pre zdravotníkov, ako aj pre pacientov,“ dodala Lévyová.

Seminár AOPP k dlhodobej starostlivosti 22. 2. 2019 v BB/foto: AOPP

Upozornila však, že horšia je už situácia v rámci špecializovaných ambulancií, kde sú čakacie doby aj niekoľko týždňov či mesiacov.

„Ako problém hodnotíme predovšetkým prevenciu. Len asi 25 % Slovákov využíva túto možnosť. Odrádza ich dlhé čakanie v čakárni, kde navyše sedia s inými chorými pacientmi a účasť na preventívnych prehliadkach vnímajú ako prekážku v práci. Preto vítame to, že rok 2019 bol ministerstvom zdravotníctva vyhlásený za Rok prevencie, v rámci skríngových programov budú zdravotnými poisťovňami pozývané jednotlivé vekové,  ohrozené skupiny na vyšetrenia,“ uzavrela prezidentka AOPP.

Zdroj: https://www.dalito.sk/slovensko-sa-v-rebricku-kval...


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%