Sankcionovanie poskytovateľov všetko nevyrieši

26.05.2017
article_208

Pripravovaná novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zavedie vysoké pokuty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za objednávanie pacientov, poplatky neodstráni. Naopak, opäť môže vniesť do systému úplatky od pacientov.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) neočakáva, že vyberanie poplatkov zastaví zavedenie vysokých sankcií pre poskytovateľov. Poskytovatelia budú hľadať iné možnosti, ako chýbajúce financie získať. Mnohí poukazujú na to, že limity im neumožňujú vyšetriť všetkých pacientov v takom čase, v akom by pacienti chceli. „Neveríme, že sankcie problém vyriešia. Naopak, obávame sa, že poskytovatelia budú hľadať spôsob, ako zákon obísť a v konečnom dôsledku bude pacient tlačený do šedej ekonomiky,“ hovorí prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Už aj v súčasnosti je platný zákaz vyberania poplatkov za objednanie k lekárovi, či na iné vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Novela zákona z roku 2015, ktorá zakázala vyberať poplatky za výkony hradené z verejného zdravotného poistenia, priniesla do systému viac chaosu. Poskytovatelia poplatky iba premenovali, prípadne zaviedli nové, často aj nezmyselné. Pacient však platí aj naďalej.

Aj po zavedení sankcií, a prípadnom obmedzení viditeľných poplatkov, bude pacient hľadať možnosti, ako napríklad získať prednostné vyšetrenie. Opäť sa tak vrátia spôsoby, aké boli prítomné pred niekoľkými rokmi. „Pacient bude hľadať známosti, či dávať lekárovi akési všimné. Preto sme presvedčení, že sa zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti.“

Systémovým riešením by bolo zákon prerobiť, jednotlivé služby a výkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti jasne definovať. Tak, aby pacient vedel, na čo, v akom čase a v geografickej vzdialenosti má zo zákona nárok, bez akéhokoľvek poplatku. „Nárok by mal pokrývať všetky diagnózy a s nimi súvisiace nevyhnutné vyšetrenia. A keby pacient mal záujem o nadštandardné služby, napríklad skorší termín, mal by mať možnosť si ich legálne zaplatiť,“ dopĺňa M. Lévyová.

Ak štát chce chrániť sociálne slabšie skupiny, mal by sa inšpirovať nástrojom, ktorý funguje pri liekoch – ochranný limit. Chronicky chorým pacientom, zdravotne ťažko postihnutým, či sociálne slabším by mohol časť poplatkov vracať späť,“ dodáva M. Lévyová.​


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%