Prvá národná pacientska konferencia AOPP už najbližší piatok

17.11.2017

Asociácia na ochranu práv pacientov SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, OZ Pacientsky hlas a EUPATI pripravuje Prvú národnú pacientsku konferenciu. Prihlásiť sa na ňu môžete ešte do utorka 21.11.2017.
Konferencia
, ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25.11.2017, sa uskutočňuje pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera. V rámci nej budú prednášatelia z viacerých pohľadov rozoberať novelu zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a jej dopadov na dostupnosť liekov. Kompletný program konferencie nájdete tu.
Konferencia bude sprevádzaná aj prezentáciou členských organizácií AOPP, ukážkami prác, aktivít, publikačnej a inej činnosti.

Zástupcovia pacientskych združení, pacienti, pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tejto jedinečnej konferencie, prihláste sa čo najskôr. Všetky informácie nájdete v priloženej pozvánke.​

Tešíme sa na Vás.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
48%
1%
6%
16%
18%