Programové vyhlásenie dáva prísľub lepšieho zdravotníctva

13.04.2016
article_35

​Naplnenie cieľov v zdravotníctve, ktoré si stanovila nová vlády, by podľa Asociácie na ochranu práv pacientov SR malo priniesť lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov. „To, že jedným z cieľov je pacient na prvom mieste, berieme ako prísľub zmeny. Uvidíme, akými nástrojmi a ako rýchlo ho vláda bude napĺňať,“ vysvetľuje Katarína Kafková, prezidentka AOPP. Ako ďalej dodáva, v praxi by sa zmena mohla prejaviť či už v definícii a garancii nároku pacienta, alebo v iných konkrétnych opatreniach.

Podľa AOPP programové vyhlásenie správne pomenováva oblasti, v ktorých máme v zdravotníctve problém. V prípade transparentnosti by AOPP uvítalo rozšírene cieľov aj mimo oblasti nakladania s peniazmi. Napríklad na čakacie zoznamy, ako aj na operácie a výkony v nemocniciach. „Skrátenie čakacích lehôt na operácie, je dobrý prvý krok. Zároveň s tým však treba zoznamy rozšíriť. Dnes totiž sledujú iba približne 4 % plánovaných výkonov,“ dodáva K. Kafková.

Za posun vpred považuje AOPP aj fakt, že v programovom vyhlásení vlády získala pomerne významný priestor zdravotno-sociálna starostlivosť. „Odkázaným ľuďom po celom Slovensku veľmi pomôže, ak vláda splní sľub ukončenia diskriminácia iných, ako štátnych poskytovateľov tohto typu starostlivosti,“ vidí pozitíva K. Kafková. Podľa nej by vzhľadom na rozsah problematiky pomohlo, ak by sa vláda zaviazala prijať nový osobitný zákon o zdravotno-sociálnej starostlivosti.

Problematika zdravotno-sociálnej starostlivosti sa totiž priamo dotýka nielen ministerstva zdravotníctva, ale aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. „Zákon by mal jasne pomenovať povinnosti každého z nich, tak aby si riešenie problémov, ako sme boli svedkami v minulosti, nepresúvali medzi sebou,“ upozorňuje na skúsenosti K. Kafková. Význam nastavenia nárokovateľnej a dostupnej zdravotno-sociálnej starostlivosti, bude totiž podľa AOPP vzhľadom na starnutie populácie Slovenska v najbližších rokoch rásť.

AOPP verí, že sa hlavne naplní hlavný cieľ programového vyhlásenia, teda, že pacient bude na prvom mieste. Je však pripravené spolupracovať na všetkých zmenách, ktoré zdravotníctvo potrebuje. „Pacientske organizácie bojujú s problémami, ktoré chce nový minister riešiť už roky. Ak nás pán minister Drucker prizve k rozpracovaniu vyhlásenia, ako to avizoval na minulotýždňovom stretnutí, radi pozvanie príjmeme a pomôžeme,“ dodáva K. Kafková. 

Programové vyhlásenie vlády SR.doc


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%