Pripomienky AOPP k Národnej vakcinačnej stratégii za účelom očkovania proti ochoreniu COVID 19 v podmienkach SR

18.12.2020
article_554

AOPP v záujme pacientov navrhuje aby:

 • V prvej vlne očkovania, resp. čo najskôr ako je to možné, boli zaradení vybraní rizikoví pacienti. Obávame sa prípadnej tretej vlny pandémie, kedy v najväčšom ohrození ostanú práve pacienti, aj posun niekoľko týždňov môže predstavovať veľa životov
 • Dávame na zváženie, aby súčasne s takýmito pacientmi boli očkovaní aj ich opatrovatelia, žijúci s nimi v jednej domácnosti
 • Zoznam kritických skupín pacientov  vo vládnom materiáli bol lepšie špecifikovaný (viď napríklad český materiál)
 • Očkovanie na COVID a s ním súvisiace aktivity vidíme ako neopakovateľnú šancu na mobilizáciu verejnosti aj na očkovanie proti chrípke a pneumokokovým infekciám
  •  očkovanie bude zrejme prebiehať celý rok 2021 – už teraz treba naplánovať na jeseň 2021 očkovanie proti chrípke a pneumokokom, zaradiť do strategických materiálov a vyčleniť financie
 • Všetci spoločne musíme predovšetkým v pacientskej populácii raziť potrebu TRIÁDY OČKOVANIA – COVID + chrípka + pneumokoky (samozrejme nie naraz ale v zmysle vakcinačných odporúčaní)
  •  napríklad počas COVID vakcinácie rozdávať informačné materiály
 • Zapojiť hneď zdravotné poisťovne, profesionálne a iné združenia zdravotníkov, hlavných odborníkov do spôsobu identifikácie rizikových skupín a určenie poradia očkovania

AOPP sa zaväzuje v rámci svojich personálnych a ekonomických kapacít spolupracovať, predovšetkým formou:

 • Rozširovať prostredníctvom svojich informačných kanálov (web, FB, mailing, newsletter....) oficiálne materiály o prevencii, význame očkovania, nariadeniach...
 • Spolupracovať pri vyvracaní nepresných, falošných alebo poplašných, klamavých a iných spôsobom zavádzajúcich informáciách o očkovaní, jeho význame a prínosoch
 • Zúčastniť sa na propagácii a PR aktivitách v prospech očkovania, ak to bude v prospech veci aj v spolupráci s predstaviteľmi MZ SR

AOPP sa zúčastňuje európskych aktivít, predbežný draft európskeho konsenzu o postoji pacientskych organizácií nájdete tu.


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
9%
35%
5%