Prieskum o zdravotníckych pomôckach priniesol aj prekvapivé zistenia

02.05.2018
article_352

Do prieskumu, ktorý nedávno zrealizovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR, sa zapojilo takmer 500 pacientov, ktorí pravidelne alebo príležitostne používajú zdravotnícke pomôcky.Všetkým by sme sa aj touto cestou chceli zo srdca poďakovať. Dáta ešte stále vyhodnocujeme, na základe výsledkov navrhneme oblasti, ktoré by sme postupne chceli zlepšovať.

Na Slovensku existuje široké portfólio zdravotníckych pomôcok, ktoré sú čiastočne alebo plne hradené zo zdravotného poistenia. V reči čísel, slovenský pacient má k dispozícii približne 4500 zdravotníckych pomôcok, pravda, pre ich získanie musí spĺňať indikačné kritériá.

Do nášho prieskumu, ktorý prebiehal v dňoch od 19. marca do 19. apríla 2018, sa zapojilo 462 pacientov, používateľov zdravotníckych pomôcok. Niektorí prostredníctvom online dotazníka, iní svoje postrehy zaznačili do vytlačenej verzie dotazníka, ktorý rozdistribuovali naše členské pacientske organizácie. Aj keď dáta ešte stále vyhodnocujeme, niektoré zistenia sú naozaj zaujímavé.

Koľko doplácame za zdravotnícke pomôcky?

Približne 28 % z respondentov uviedlo, že nedopláca za svoju zdravotnícku pomôcku. Na strane druhej, takmer 25 % zapojených pacientov do prieskumu zakliklo možnosť, že platí viac než 15 eur, ďalších 20 % uviedlo možnosť „Iné“ s konkrétnou sumou, vyššou ako 15 eur.

Počuli sme aj o iných pomôckach, ako máme na Slovensku

Viac ako 25 % pacientov vie o pomôcke, ktorá je v zahraničí dostupná, no na Slovensku nie. Často bol napríklad spomínaný glukózový senzor, tak potrebný pre diabetikov, ale aj iné pomôcky.

Ďalšie dáta prinesieme už čoskoro

Keď sme spúšťali špecializovaný prieskum o tejto problematike, bolo to s cieľom zmapovať skúsenosti väčšieho počtu pacientov. Konkrétne informácie od vás, teda pacientov, ktoré dané pomôcky využívajú, sú pre nás veľkým prínosom. Preto vám za ne ďakujeme, pomôžu nám, aby sme vás vedeli ešte lepšie zastupovať a chrániť.

Ilustračné foto: Pixabay


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

30%
14%
24%
32%