Príďte do Košíc na seminár venovaný téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku

29.03.2019
article_437

​Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku má veľa problematických oblastí. V súvislosti s celosvetovým trendom starnutia populácie sa skôr či neskôr dotkne táto problematika väčšiny z nás. V súčasnosti absentuje vytvorenie koordinovaného a integrovaného modelu dlhodobej starostlivosti, rozmiestnenie služieb a rozdelenie úloh medzi zdravotníckym a sociálnym systémom. 

Problematike dlhodobej starostlivosti a príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku ​sa preto budeme venovať aj v rámci druhého kola seminárov, na ktoré vás týmto srdečne pozývame. Veríme, že vaše skúsenosti, podobne ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch mesiacoch na seminároch v Banskej Bystrici a Bratislave, budú pre nás prínosom pri presadzovaní pozitívnych zmien v tejto oblasti. Podeľte sa s nami o ne a príďte ​​do ​Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovu ulicu č. 5 v Košiciach vo štvrtok 11. 4. 2019 (pre odbornú verejnosť) a v piatok 12. 4. 2019 (pre laickú verejnosť).  

Účasť na seminároch je bezplatná. Z kapacitných dôvodoch vás však prosíme, aby ste v prípade záujmu potvrdili svoju účasť mailom na helena.valcekova@aopp.sk alebo telefonicky na čísle 0910 904 634.

Tešíme sa na vás.

Program semináru pre odbornú a laickú verejnosť:

Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu tratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre sa realizujú v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

14%
42%
5%
7%
16%
16%