Príďte do Bratislavy na seminár venovaný téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku

06.03.2019
article_433

Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku má veľa problematických oblastí. V súvislosti s celosvetovým trendom starnutia populácie sa skôr či neskôr dotkne táto problematika väčšiny z nás. V súčasnosti absentuje vytvorenie koordinovaného a integrovaného modelu dlhodobej starostlivosti, rozmiestnenie služieb a rozdelenie úloh medzi zdravotníckym a sociálnym systémom. 

Problematike dlhodobej starostlivosti a príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku ​sa preto budeme venovať aj v rámci druhého kola seminárov, na ktoré vás týmto srdečne pozývame. Veríme, že vaše skúsenosti, podobne ako tomu bolo vo februári na seminároch v Banskej Bystrici, budú pre nás prínosom pri presadzovaní pozitívnych zmien v tejto oblasti. Podeľte sa s nami o ne a príďte ​do Hotela Bivio na Alstrovu 153 v Bratislave - Rača v pondelok 25. 3. 2019 (pre odbornú verejnosť) a v utorok 26. 3. 2019 (pre laickú verejnosť).  

Účasť na seminároch je bezplatná. Z kapacitných dôvodoch vás však prosíme, aby ste v prípade záujmu potvrdili svoju účasť mailom na helena.valcekova@aopp.sk alebo telefonicky na čísle 0910 904 634. 

Tešíme sa na vás.

Program semináru pre odbornú a laickú verejnosť:

​​

Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu tratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre sa realizujú v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
44%
38%