Prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR zostáva Mária Lévyová

13.03.2018
article_331

Mária Lévyová bude ďalšie štyri roky viesť Asociáciu na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Rozhodlo o tom valné zhromaždenie, ktoré sa včera konalo v Bratislave. Prvým viceprezidentom AOPP sa stal Dominik Tomek, druhou viceprezidentkou Marica Laščeková. Obaja pôsobili v predsedníctve AOPP už počas predchádzajúceho volebného obdobia. Novými členmi predsedníctva sú Nina Kovačiková a Roman Krivánek.

Sledovanie dopadov zmien v liekových zákonoch z konca minulého roka, ale aj poradenstvo či vzdelávanie pacientov. Tieto témy budú prioritou novozvoleného vedenia najväčšej strešnej pacientskej organizácie na Slovensku. „Práve pri liekoch sa udiali zásadné zmeny, ktoré už v prvých mesiacoch mali citeľné dopady na liečbu pacientov,“ vysvetľuje prezidentka AOPP Mária Lévyová, ktorú opätovne zvolili do funkcie zástupcovia členských pacientskych organizácií.

Členovia Predsedníctva AOPP si medzi sebou zvolili prezidenta i dvoch viceprezidentov. Prezidentkou AOPP zostáva Mária Lévyová, viceprezidentmi sa stali Dominik Tomek a Marica Laščeková. Novými členmi predsedníctva sú Nina Kovačiková zo Slovak Crohn Clubu a Roman Krivánek zastupujúci Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. Valné zhromaždenie okrem Predsedníctva AOPP zvolilo aj 3 členov Revíznej komisie. Revízna komisia si potom zvolila do funkcie predsedníčky Jarmilu Fajnorovú.

Mária Lévyová sa prezidentkou AOPP stala v novembri 2016. Vyštudovala ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bola prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, dlhé roky pôsobí v zdravotníctve. „Do AOPP som prišla s víziou, aby asociácia zostala dôstojnou pacientskou platformou, rešpektovaným členom poradných skupín ministerstva zdravotníctva. Nadviazala som na dovtedajšiučinnosť prezidentky a predsedníctva AOPP, pracovných skupín, odborných komisií, členských združení a dobrovoľníkov. Veríme, že spolu s novovytvoreným predsedníctvom sa nám podarí presadiť ešte viac pre pacientov, ktorí si to právom zaslúžia - kvalitnú, dostupnú, bezpečnú a dôstojnú starostlivosť,“ dodáva Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR bola založená v roku 2001. Je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku, združuje 44 špecifických pacientskych organizácií. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. 


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%