Prezidentka AOPP s prednáškou na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2017

08.10.2017
article_260

Asociácia na ochranu práv pacientov SR mala tiež svoje aktívne zastúpenie na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2017, ktorú organizovali Hospodárske noviny a Zdravotnícke noviny. Na konferencii, kde boli prítomní predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR, zástupcovia zdravotných poisťovní a mnohých organizácií a inštitúcií pôsobiacich v zdravotníctve, vystúpila so svojou prednáškou prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová.

Účastníci si navzájom vymieňali skúsenosti a názory na témy, ktoré boli najaktuálnejšie v slovenskom zdravotníctve v priebehu roku 2017. „Ďakujeme Zdravotníckym novinám za záujem a možnosť odprezentovať pohľady pacientov na zmeny v oblasti liekovej politiky, dostupnosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti,“ hovorí prezidentka AOPP Mária Lévyová.

V závere konferencie sa uskutočnilo oceňovanie TOP lekárov na Slovensku za inovácie, unikátne výkony či operácie, ktoré sa robia v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Ocenenie si títo lekári prevzali z rúk riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana a šéfredaktorky Zdravotníckych novín Kataríny Lovasovej. Oceneným lekárom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za ich prácu a starostlivosť.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

9%
52%
1%
4%
12%
21%