Prezidentka AOPP prednášala parkinsonikom o právach a povinnostiach pacientov

03.09.2020
article_523

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová sa zúčastnila Valného zhromaždenia Spoločnosti Parkinson Slovensko, aby jej členom priblížila práva a povinnosti pacientov.

Valné zhromaždenie pacientskeho združenia sa konalo 27. – 28. augusta 2020 v Prešove pod záštitou primátorky Ing. Andrei Turčanovej. Po skončení oficiálneho programu vystúpila pred účastníkov v mene AOPP Mária Lévyová so svojou prednáškou na tému „Práva a povinnosti pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a riešenie problémov pacientov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“. Jej prezentácia bola orientovaná na základy legislatívy v zdravotníctve, špecifické oblasti práv a povinností pacientov. Nasledovala otvorená diskusia, ktorá vďaka osobným príkladom a skúsenostiam pacientov ukázala problémy, ktoré by mali byť predmetom a podnetom na zmeny v právnych predpisoch tak, aby sa približovali potrebám pacientov s Parkinsonovou chorobouv zdravotno-sociálnej oblasti. Veríme, že sa nám ich spoločnými silami podarí krok po kroku presadiť.

Záver Valného zhromaždenia už patril otvoreniu 1. ročníka Ligy Parkinson Slovensko – klub Prešov v bowlingu.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%