Prednáškové popoludnie v Trnave

09.10.2017
article_252

Liga zdravia Slovensko, Dia Tyrnavia a mesto Trnava pripravili prednáškové popoludnie o zdraví, ktoré sa uskutoční 18. októbra o 16. hodine v priestoroch Trnavskej radnice na Hlavnej ulici. Hovoriť sa bude o prevencii a liečbe náhlych cievnych mozgových príhod, o ortopedických pomôckach a o hyperbarickej oxygenoterapii. Počas konania prednášok o zdraví si záujemcovia zároveň budú môcť dať zmerať krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.​


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

9%
52%
1%
4%
12%
21%