Pozývame vás na Druhú celoslovenskú pacientsku konferenciu AOPP

19.10.2018
article_418

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa 23. a 24. novembra zídu pacienti s odborníkmi z oblasti farmakológie, lekárstva a zdravotníctva, aby na druhom ročníku celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP, a zároveň Tretej národnej konferencii EUPATI SK, diskutovali o aktuálnych témach v zdravotníctve. Kým minulý ročník sa zaoberal zmenami v zákone 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, tento ročník bude venovaný včasnej intervencii ako základe úspešnej liečby, klinickému skúšaniu liekov a biosimilárom.


Kompletný program dvojdňovej konferencie môžete nájsť ​na tomto linku.

Konferencia sa tento rok koná pod záštitou ministerky zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Ak ste sa ešte neprihlásili, prosím, urobte tak čo najskôr, pretože zostáva už len pár voľných miest. Svoju prihlášku prosím, pošlite p. Valčekovej prostredníctvom emailu na helena.valcekova@aopp.sk alebo sa prihláste telefonicky na 0910 904 634, najneskôr však do 9. novembra 2018.

Tento rok majú príležitosť zúčastniť sa konferencie aj pacienti či široká verejnosť, ktorí nepatria do členských pacientskych organizácií AOPP. Viac informácií o podmienkach vám poskytne p. Valčeková.

Všetky ďalšie informácie nájdete v pozvánke ​na tomto linku.


Pocítili ste zníženú dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas koronakrízy?

81%
6%
8%
6%