Poznáte hru boccia?

21.09.2017
article_249

Prednáška o pravidlách hry sa uskutoční už v pondelok 25. septembra od 10.30 hod. do 11.45 hod. v priestoroch ŠZŠ na Nevädzovej ulici.

Ondrej Bašták Ďuran, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR a Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na Nevädzovej 3 Vás srdečne pozývajú prednášku o hre boccia, jej pravidlách a praktických ukážkach.

Prednáška je určená pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi s akýmkoľvek zdravotným postihnutím (DSS, Špeciálne základné školy, apod.). Uskutoční sa v priestoroch telocvične, k dispozícii je aj bezbariérová toaleta.

Záujemcovia o prednášku sa prihlasujte na mail: omd@omdvsr.sk, alebo 0948 529 976. Vstup je voľný.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
48%
1%
6%
16%
18%