Poplatky na urgentoch spôsobujú chaos, chýbajú jasné pravidlá

02.02.2018
article_309

Ak by existovali jasné pravidlá, pacienti by sa mohli prestať obávať vyhľadať pomoc na urgentnom príjme. Asociácia na ochranu práv pacientov SR uvíta, ak poplatky na urgente budú všetkým tehotným ženám odpustené.

„Budúca mamička vie iba ťažko posúdiť v prípade zmeny jej zdravotného stavu, kedy môže dôjsť k ohrozeniu jej života či života dieťaťa,“hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová. Preto súhlasí s myšlienkou, aby tehotné ženy na urgentných príjmoch poplatok neplatili. Takisto by bolo rozumnejším riešením, ak by v prípade pochybností vracali poplatky pacientom, ktorí navštívili urgent, priamo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nie zdravotné poisťovne. Odbúrala by sa tým byrokratická záťaž pre pacientov, ako aj pre poisťovne.

„Podľa našich informácií niektoré urgenty vyberajú poplatky iba od 20 % až 30 % ošetrených pacientov. Ak by sa na poskytovateľa obrátilo približne 10 % nespokojných pacientov vyšetrených na urgente, nie je problém pre poskytovateľa prehodnotiť opodstatnenosť poplatku. Treba však jasne stanoviť pravidlá, v ktorých prípadoch je poplatok na urgente oprávnený a kedy nie,“ dopĺňa M. Lévyová. Stanovené pravidlá si zatiaľ poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vysvetľujú po svojom, preto by bolo vhodné dať jasné nariadenia zo strany ministerstva zdravotníctva.

Urgent stále niektorí pacienti považujú za rýchlejšiu cestu k diagnostike ochorenia i k liečbe. „Niektorí pacienti otvorene priznávajú, že radšej pôjdu na urgentný príjem, kde dostanú rýchlejšie a kompletné vyšetrenie, akoby mali hodiny tráviť v čakárni u svojho všeobecného lekára, prípadne týždne čakať na objednanie u špecialistu,“ priznáva prezidentka AOPP Mária Lévyová. Cieľom zvýšených poplatkov na urgentoch bolo práve zníženie počtu neopodstatnených vyšetrení na urgentoch. Tým pádom sa neodkladná zdravotná starostlivosť poskytne rýchlejšie pacientovi, ktorý ju potrebuje. Tak, aby nedošlo k ohrozeniu jeho života a zdravia. Tento cieľ sa podľa M. Lévyovej čiastočne podaril splniť, počet ošetrených pacientov na urgentoch sa znížil. Treba však predpokladať, že kým sa dobudujú urgentné príjmy, zastabilizujú lekárske pohotovosti, istý čas to ešte potrvá. Zmeny je však nutné robiť, inak sa nikam nepohneme. „Za pacientov sme radi, že aspoň v tejto veci došlo k dohode medzi politikmi. Smutnejšie však je, že tieto politické roztržky, turbulencie, sa opakujú pravidelne, rozdeľujú verejnosť na viac táborov, brzdia zmeny, ktoré by mohli byť prospešné pre pacientov, zdravotníkov, poisťovne a aj politikov,“ dodáva na záver M. Lévyová.

AOPP ochraňuje práva pacientov už od roku 2001. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%