Pomôžte nám svojim hlasom zastaviť hazard so zdravím

09.11.2020
article_540

Situácia v zdravotníctve je dnes naozaj kritická a preto, tak ako nikdy doteraz, potrebujeme aj vašu pomoc pre jej vyriešenie.

Príčinou tohto stavu pritom nie je len pandémia koronavírusu, ktorej dnes venujeme takmer celú svoju pozornosť. Zdravotníctvo už do roku 2020 vstupovalo s takmer 200 miliónovým sklzom v rozpočte. Jeho príčinou je najmä dlhodobé podfinancovanie, na ktoré už roky pravidelne upozorňujeme kompetentných.

Ani návrh rozpočtu na rok 2021, žiaľ, nezohľadňuje potreby zdravotníctva, potreby lekárov, sestier, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale ani nás, pacientov. Do schvaľovania rozpočtu v Národnej rade SR nám ostáva už len pár dní, ktoré chceme využiť na to, aby sme zastavili hazard so zdravím obyvateľov Slovenska.

Rozhodli sme sa preto vytvoriť širokú iniciatívu zdravotných poskytovateľov, lekárov, sestier a pacientskych organizácií – Stop hazardu so zdravím. Svojim hlasom môže našu snahu podporiť aj každý jeden z vás. Zapojme sa preto v čo najväčšom počte do jednoduchej ankety, v ktorej vyjadríme svoj názor na tri kľúčové otázky o fungovaní zdravotníctva: 

Čo chceme dosiahnuť?

  • Chceme, aby vláda začala opäť platiť dostatočnú sumu na zdravotnú starostlivosť za svojich poistencov.
  • Chceme, aby štát zabezpečil spravodlivé rozdelenie peňazí v zdravotníctve.
  • Chceme, aby štát pokryl straty, ktoré v zdravotníctve spôsobila pandémia COVID-19.

V súčasnosti vláda prispieva do rozpočtu za svojich poistencov sumou 32 eur. Na porovnanie, v ČR je to 2x viac. Práve to spôsobuje dlhodobé výpadky v rozpočte a môže viesť k znižovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Každý pacient má podľa našej ústavy právo na zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Bez ohľadu na to, ktorú zdravotnú poisťovňu si vyberie, a či navštívi štátnu alebo neštátnu nemocnicu či ambulanciu.

Koronavírus spôsobil v zdravotníctve obrovské finančné a personálne škody. Lekári, sestry, ani pacienti za to nemôžu niesť zodpovednosť a ani na to doplácať. Štát by sa preto mal postaviť tomuto problému čelom, aby mohlo zdravotníctvo aj naďalej plniť svoju funkciu.

Všetky tieto požiadavky ​Iniciatívy Stop hazardu so zdravím smerujú k jednému spoločnému cieľu – zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť teraz, a v ďalšom období pre všetkých obyvateľov Slovenska. Aby každý z nás dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju bude potrebovať. 

Ďakujeme za vašu podporu a budeme radi, ak informáciu o ankete budete šíriť aj v okruhu svojich známych, na sociálnych sieťach či inou formou, aby sa dostala k čo najviac ľuďom. Robíme to predsa pre nás všetkých. ĎAKUJEME!

www.stophazardusozdravim.sk 


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%