Politici diskutovali s verejnosťou o dôstojnej starobe na Slovensku

18.11.2019
article_480

Starnutie populácie je už dnes celosvetovým problémom, ktorý neobchádza ani Slovensko. Je to dôsledok nielen nízkej pôrodnosti, ale tiež medicínskeho pokroku, vďaka ktorému sa nám darí dožívať čoraz vyššieho veku. Podľa predpokladov výskumného demografického ústavu INFOSTAT bude do roku 2040 na Slovensku žiť 540 tisíc mužov a 680 tisíc žien nad 70 rokov. Otázkou preto zostáva, ako bude vyzerať štandard starnutia na Slovensku, keďže politici sa tejto oblasti venujú len veľmi málo a zatiaľ sa komplexnú zdravotnú a sociálnu reformu nedarí presadiť.

Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa okrúhleho stola venovaného zdravému a dôstojnému starnutiu zúčastnili nielen zástupcovia občianskeho sektora, ale aj politických strán. Na diskusii nechýbala ani prezidentka AOPP, zástupcovia pacientkych organizácii (Spoločnosť Parkinson Slovensko), združení ŤZP a dôchodcov, či ľudia so zdravotnými znevýhodneniami. V rámci diskusie účastníci došli k zhode, že dlhodobá starostlivosť na Slovensku potrebuje konkrétne riešenia, ktoré by viedli k prepojeniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, a konečne by sa pristúpilo k systémovým zmenám v oblasti dlhodobej starostlivosti, ktoré na Slovensku desaťročia absentujú. Politici sa zhodli napríklad v tom, že seniori by mali mať možnosť absolvovať čo najviac vyšetrení na jednom mieste. Tiež považujú za dôležité zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť a vyriešiť problém s nedostatkom miest v zariadeniach pre seniorov.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

41%
57%
2%
0%