Pôjdu nové doplatky za lieky pre pacientov s Chrohnovou chorobou a Uceróznou kolitídou smerom nadol?

18.01.2018
article_302

Pacienti s Crohnovou chorobou a Uceróznou kolitídou od 1. októbra minulého roka spozorovali výrazné zvýšenie doplatku za liek s účinnou látkou mesalazín. Pre mnohých neexistovala možnosť generickej preskripcie, pre zlepšenie a stabilizáciu svojho zdravotného stavu potrebujú dlhodobo užívať tento liek. Preto zástupcovia Slovak Crohn Clubu a AOPP iniciovali pracovné stretnutie na pôde ministerstva zdravotníctva. 

AOPP zastupoval viceprezident PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc., Slovak Crohn Club prezidentka združenia Mgr. Nina Kováčiková a Veronika Ivančíková. Výsledok? Zmeny pri doplatkoch za lieky nastanú od 1. apríla 2018.

Cieľom spoločného stretnutia bolo prejednať spomínané zvýšené doplatky počas liečby  pacientov s Crohnovou chorobou  a nájsť spoločné, prijateľné  riešenie pre pacientov. Ako pracovníkov ministerstva upozornili zástupcovia z radov lekárskej obce, pre pacientov je nevyhnutne dôležitá kontinuita liečby, v prípade, ak by došlo k prerušeniu liečby, až u 20 % pacientov dôjde k návratu, relapsu ochorenia. Pacientov tak môže následne čakať hospitalizácia, operácia alebo nástup biologickej liečby.

Zástupcovia Slovak Crohn Clubu pracovníkov z ministerstva informovali, ako ťažko sa žije s ich diagnózou. Poukázali na neúnosnosť výšky doplatku za liek, ktorý im pomáha v zvládaní ich choroby.

Na základe odborných argumentov ministerstvo napokon zmení úhradu doplatku za tieto lieky v najbližšom možnom termíne, teda od 1.4.2018. Pacientov o zmene doplatku sľúbilo informovať.

Kompletnú zápisnicu zo stretnutia na pôde ministerstva zdravotníctva nájdete tu

Všetky informácie o tejto tematike získate aj na stránke Slovak Crohn Clubu.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

11%
48%
1%
6%
16%
18%