Pohnime sa všetci

05.10.2017
article_259

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa reumatizmu je pripravených viacero aktivít, ktoré pomôžu zvýšiť informovanosť verejnosti o reumatických ochoreniach. Organizuje ich Liga proti reumatizmu na Slovensku.

Projekt Pohnime sa s reumou!, ktorý slávnostne uvedú v sobotu 14. októbra v Bratislave, má ambíciu, aby sa stal dlhodobou a systematickou pohybovou aktivitou pre reumatikov a ich blízkych, či podporovateľov. Cieľom úvodného ročníka je urobiť milión krokov pre reumatikov. 
V stredu 11. októbra sa uskutoční tiež odborný seminár v priestoroch NÚRCH v Piešťanoch. 


Svetový deň reumatizmu si pripomíname 12. októbra. Reuma je chronické zápalové ochorenie kĺbov, postihuje ľudí v akomkoľvek veku. Život s reumou sprevádza bolesť, deformity, zmeny na kĺboch či trvalá invalidita.  Zvýšenie informovanosti o reumatických ochoreniach však môže prispieť k včasnej diagnostike a liečbe.  Na Slovensku žije viac ako 50 000 ľudí s touto diagnózou.Viac informácií je možné získať na www.mojareuma.sk.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

9%
52%
1%
4%
12%
21%