​Pacienti očakávajú od nového ministra zdravotníctva dialóg

08.04.2016
article_32

            Poplatky v ambulanciách, nedostupnosť liekov, ale aj preplácanie inovatívnych liekov boli len niektoré témy dnešného stretnutia nového ministerstva zdravotníctva SR Tomáša Druckera a prezidentky AOPP Kataríny Kafkovej. „Veríme, že prísľub ministra zapájať do pripravovaných zmien stavovské a pacientske organizácie, sa pretaví na úroveň pracovných skupín a poradných orgánov. Za pacientov sme prisľúbili účasť a požiadali ministra o zapracovanie inštitútu pacientskeho dialógu aj do programového vyhlásenia vlády,“ dodáva K. Kafková. 

            AOPP s novým ministrom diskutovalo aj o pohľade pacientských organizácií na kľúčové témy v zdravotníctve. „Zhodli sme sa, že v rámci liekovej politiky je dôležité edukovať pacientov k nižšej spotrebe liekov. Nielen kvôli ekonomickým úsporám, ale aj kvôli ich zdravotnému stavu,“ vysvetľuje K. Kafková.  Ako dodáva, okrem spolupráce na legislatívnych zmenách môžu pacientské organizácie pomôcť novému ministrovi práve v tejto oblasti. „Do dnešnej doby bola podpora takýchto aktivít zo strany štátu nízka,“ dodáva K. Kafková.

AOPP prediskutovalo aj Memorandum za zvýšenie platieb za poistencov štátu na 5 %, ktoré k dnešnému dňu podpísalo 19 stavovských a pacientských organizácií. „Chápeme že nový minister sa chce pozrieť aj na efektivitu výdavkov. No to je pri dnešnom stave zdravotníctva dlhodobejší proces. Pacient však potrebuje zdravotnú starostlivosť dnes,“ zdôrazňuje K. Kafková. Memorandum reaguje na stav, kedy nastavenie štátneho rozpočtu na tento rok povedie k zníženiu rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Podľa odhadov odborníkov budú chýbať peniaze na zdravotnú starostlivosť pacientov vo výške 220 – 230 miliónov eur.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%