Pacienti prichádzajú s návrhom opatrení! Nového ministra zdravotníctva žiadajú o stretnutie

30.03.2020
article_507

Asociácia na ochranu práv pacientov SR ponúkla novému ministrovi zdravotníctva SR súčinnosť a pomoc pri príprave a zavádzaní opatrení pre chronických, dlhodobo chorých pacientov a ohrozené skupiny pacientov so zníženou imunitou. List, ktorým asociácia požiadala nového ministra o prijatie, doplnila návrhmi členov AOPP a akútnymi požiadavkami, ktoré je z pohľadu pacientov v rámci aktuálnej pandémie koronavírusu riešiť.​ 

​Prečítajte si plné znenie návrhov opatrení, ktoré zaslala Asociácia na ochranu práv pacientov MUDr. Marekovi Krajčímu, ministrovi zdravotníctva SR. ​Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky, 

dovoľujem si Vám poslať sumár návrhov opatrení, ktoré je nevyhnutné riešiť z pohľadu najviac ohrozených pacientov popri vzniknutej pandémii. 

Asociácia na ochranu práv pacientov navrhuje: 

 • aby MZ SR oslovilo klinických odborníkov (hlavných odborníkov MZ SR) a stanovilo parametre starostlivosti s najviac ohrozenými a kritickými skupinami pacientov (nižšie v liste), pre ktorých žiadame pomoc aj pri zabezpečovaní základných potrieb - nákupov potravín a liekov, pokiaľ nemajú príbuzných, ktorí by im ich zabezpečili. 
 • aby metodické usmernenia boli skompletizované pre všetky ohrozené skupiny pacientov, ktoré potrebujú vedieť, ako majú postupovať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako príklad uvádzame odkazy na metodické usmernenia pre diabetológiu, onkológiu: 

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v diabetologickej ambulancii počas pandémie COVID-19

Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s onkologickým ochorením počas pandémie COVID-19 – základné postupy

 • je potrebné skompletizovať zverejňované informácie na stránkach jednotlivých zdravotníckych zariadení v súčinnosti MZ SR a hlavných odborníkov v rámci medicínskych odborov a následne ich zverejniť na oficiálnych stránkach MZ SR tak, aby odborníci aj pacienti mali kompletné informácie v rámci metodických usmernení: 

Informácia pre pacientov na biologickej liečbe v súvislosti s epidémiou koronavírusu (COVID-19)

Usmernenie pre pacientov s ochorením pečene v súvislosti s epidémiou COVID-19


Vážený pán minister, dovoľte mi poskytnúť Vám návrhy členských organizácií AOPP: 

Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán (​​plné znenie)

 • žiadajú o akceptovanie postupu posudzovania (telemedicína), konzultácií a preskripcie zainteresovanými (MZ SR, poisťovne a pod.) s využitím uvedených technológii - ide o konštruktívny návrh. 

Organizácia Musculárnych dystrofikov (​plné znenie)

 • v dôsledku progresie ochorenia majú 33 členov (detí aj dospelých), ktorí sú odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu. Nachádzajú sa v domácom prostredí, kde sú v starostlivosti svojich rodinných príslušníkov alebo osobných asistentov. Ostatní členovia s NSO ochoreniami sú tiež ohrozenou skupinou, pretože základné ochorenie spôsobuje oslabovanie nielen všetkých svalov na celom tele, ale aj oslabovanie dýchacích svalov, pridružené sú aj kardiologické komplikácie. Rovnako vyjadrujú obavy aj čo sa týka dialyzovaných pacientov. So žiadosťou o pomoc a riešenia sa obrátili okrem AOPP, aj na krízový štáb a ministra zdravotníctva, zatiaľ bez odozvy a odpovede. 


Vážený pán minister, opakovane sme posielali aj žiadosť o pomoc pri nákupoch a výberoch liekov z lekárne pre ohrozené skupiny aj s potrebou koordinácie činnosti (vyhovené bolo v prípade starších osôb nad 65 r.). Sme radi, že koordináciou pomoci boli poverené mestá a obce, pretože v rámci nekoordinovanej činnosti by mohlo dôjsť k zneužitiu starších a ohrozených skupín. K uvedenej pomoci je potrebné zahrnúť aj ohrozené skupiny pacientov. Mnohí z uvedených pacientov žijú sami v domácnostiach. 

AOPP odporúča koordinovať tieto činnosti v súčinnosti: MV SR, MZ SR a MPSVaR SR.

Opakovane poukazujeme na to, že sú mnohé oddelenia v nemocniciach uzavreté a skracuje sa dĺžka hospitalizácií. 

Ohrozenými skupinami sú pacienti: 

 • po onkologickej liečbe a imunosupresívnej liečbe 
 • imunodeficientní pacienti 
 • transplantovaní 
 • ŤZP 
 • dekompenzovaní DM I. typu 
 • po prepustení z nemocnice po úrazoch a po závažných operačných zákrokoch
 • po akútnych NCMP 
 • so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami (pľúcna hypertenzia, dekompenzácie závažného typu) 
 • dialyzovaní 
 • s muskulárnou dystrofiou 
 • s cystickou fibrózou 
 • psychiatrickí (potrebujú aj pomoc v rámci krízových intervencií, dohľad nad užívaním liekov) 

Pán minister, týmto listom by sme radi upozornili na to, že v prípade zanedbania starostlivosti o ohrozené skupiny pacientov môže dôjsť k ohrozeniu ich životov a zdravia, čo bude mať fatálne následky. 

AOPP je strešnou pacientskou organizáciou, ktorá poskytuje svojim členom a všetkým pacientom bezplatné právne poradenstvo. Pravidelne informujeme, aj počas súčasnej mimoriadnej situácie, našich členov a širokú verejnosť o aktívnom dianí v zdravotníctve. Uverejňujeme a aktualizujeme ich na našej webovej (www.aopp.sk) a Facebookovej stránke. Sme pripravení spolupracovať a podporovať návrhy vlády, ministerstva, parlamentu. Ponúkame MZ SR spoluprácu, ktorá by bola potrebná a v neposlednom rade prospešná najmä pre najviac ohrozené skupiny pacientov. Ďakujem v mene pacientov.


PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Zdroj foto: Lukaspeter7, wikimedia.org, použité podľa licencie CC BY-SA 4.0


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

47%
5%
8%
35%
5%