OZ Šanca pre pečeň oslávilo 10. výročie

10.04.2019
article_442

Občianske združenie Šanca pre pečeň oslávilo svoje 10. výročie založenia víkendovým pobytom v kúpeľoch Dudince. Stretnutie odborníkov, pacientov aj všetkých priaznivcov sa konalo v dňoch 22. až 24. marca 2019 v hoteli Hviezda.

Zahájilo ho Valné zhromaždenie, na ktorom bola zhodnotená činnosť občianskeho združenia za rok 2018. Predsedníčka združenia, Oľga Štefanická, ktorá stála pri zrode OZ, zároveň odprezentovala členom a hosťom jeho 10-ročnú činnosť. Nechýbali hodnotné prednášky o nových trendoch v liečbe ochorení pečene, relax či možnosť konzultovať svoje problémy s odborníkmi, ale aj vymieňať si skúsenosti s ostatnými pacientmi.

Účastníci stretnutia boli oboznámení aj s projektom „Dostupnosť liečby pre pacientov“, ktorý je súčasťou edukačnej činnosti AOPP. Na riešení projektu sa zúčastňuje 10 členov rôznych pacientskych organizácií a cieľom je dosiahnuť, aby pri rozhodovaní v oblasti zdravotníctva, napr. pri kategorizácií liekov zavážil aj pohľad pacienta.

OZ Šanca pre pečeň má celoslovenskú pôsobnosť, členskú základňu tvorí cca 150 pacientov, rodinných príslušníkov a sympatizantov vo veku od 25 do 84 rokov. Združenie je členom Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) a má ambíciu sťať sa členom európskej pacientskej organizácie ELPA, ktorá zastrešuje 37 organizácii z 34 krajín. Snahou ELPA je zabezpečiť všetkým pacientom s ochorením pečene včasnú diagnostiku, liečbu s rešpektom a rovnaký prístup k najlepším štandardom v liečbe.

Do budúcna plánuje OZ pokračovať v organizovaní stretnutí členov združenia v rôznych častiach Slovenska (Michalovce, Bardejov okolie Trenčína), a to aj za účastí lekárov, ktorí majú záujem venovať sa pacientskym organizáciám mimo svojho pracovného času, napríklad stretnutie s Prof. MUDr. Štefanom Hrušovským CSc, Dr.SVS. či s Prof. MUDr. Máriou Belovičovou PhD.

Šanca pre pečeň je tu pre všetkých pacientov s chorobami pečene. Vzdeláva ich a vytvára užitočné prepojenie medzi pacientom a lekárom vďaka odborníkom z oblasti hepatológie, gastroenterológie, infektológie, výživy a iných, ktorí sú OZ nápomocní.

Viac informácií o občianskom združení Šanca pre pečeň a ich aktivitách nájdete na stránke http://www.sancaprepecen.eu/.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

5%
30%
55%
10%