OMD zapožičia aj vozíky

18.10.2017
article_266

Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD) prevádzkuje bezplatnú požičovňu kompenzačných pomôcok, ako sú napríklad mechanické, elektrické vozíky, toaletné vozíky, chodítka, prenosné zdviháky atď. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorú môže využiť len fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom, odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa požičiava vždy na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia. „Niektoré pomôcky máme aj na darovanie. V prípade záujmu nás smelo kontaktujte,“ vyzývajú z OMD-čka. Viac informácií nájdete tu.​


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

9%
52%
1%
4%
12%
21%