Odborné podujatie OZ Šanca pre pečeň zaujalo účastníkov i odborníkov

19.03.2018
article_338

​Občianske združenie Šanca pre pečeň zorganizovalo pre svojich členov valné zhromaždenie spojené s odbornými prednáškami. Zaujímavé informácie pre pacientov prezentovali účastníkom prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., aj naša prezidentka PhDr. Mária Lévyová.

„Podujatie malo vysokú odbornú úroveň a stretlo sa s veľmi pozitívnou odozvou prednášajúcich odborníkov i účastníkov. Preto by som sa touto cestou chcela poďakovať predsedníčke OZ Šanca pre pečeň za pozvanie i zorganizovanie tejto skvelej akcie,“ uviedla Mária Lévyová.
Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
48%
1%
6%
16%
18%