Novou prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR je Mária Lévyová

29.11.2016
article_110

            Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) má nové vedenie. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo počas včerajšieho dňa v sídle asociácie. Novou prezidentkou sa stala Mária Lévyová, viceprezidentmi Miroslava Fövényes a Dominik Tomek. Ďalšími členmi predstavenstva sú Eva Bacigalová a Marica Laščeková.


            Voľby Predsedníctva AOPP sa uskutočnili po tom, ako sa z pozície prezidentky AOPP rozhodla na vlastnú žiadosť odísť bývalá prezidentka Katarína Kafková. Valné zhromaždenie potom z 9 navrhnutých kandidátov zvolilo do Predsedníctva AOPP 5 členov: Evu Bacigalovú (OZ Amazonky), Miroslavu Fövényes (Lymfoma Slovensko), Maricu Laščekovú (OZ InkoFórum), Máriu Lévyovú (Asociácia diabetikov Slovenska, za podpory aj OZ Diabetikinfo.sk, Slovak Crohn Club) a Dominika Tomeka (Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA). Členovia Predsedníctva AOPP si medzi sebou zvolili prezidenta i dvoch viceprezidentov.

            Prezidentkou AOPP sa stala PhDr. Mária Lévyová. Vyštudovala ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bola prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, dlhé roky pôsobila v zdravotníctve i v špecializovanom zariadení sociálnych služieb. „Chcem nadviazať na doterajšiu  činnosť prezidenta a predsedníctva AOPP, pracovných skupín, odborných komisií, členských združení a dobrovoľníkov. Budem chodiť medzi pacientov s otvorenými očami, ušami a hlavne srdcom. V súlade so svojimi vedomosťami, schopnosťami, vedomím a svedomím, budem slúžiť AOPP a pacientskym záujmom najlepšie ako viem a vládzem, spolu s novozvoleným predsedníctvom,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

„Verím, že moja nástupkyňa bude pokračovať v nastolenej ceste, aby pacienti mali k dispozícii inštitúciu, na ktorú sa môžu v prípade porušenia ich práv obrátiť a ktorá zároveň bude aj naďalej rovnocenným partnerom ministerstva zdravotníctva a ďalších štátnych, či neštátnych inštitúcií a subjektov,” hovorí Katarína Kafková.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR bola založená v roku 2001. Je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku, združuje 37 špecifických pacientskych organizácií, ochraňuje práva pacientov a poskytuje im zdravotnícke, sociálne i právne poradenstvo. Spolupodieľa sa na tvorbe slovenských i európskych zákonov, je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. Slovenské pacientske organizácie reprezentuje v Európskom pacientskom fóre.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%