Novinky z konferencie o cezhraničnej spolupráci v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

14.12.2017
article_292

Dodržiavajú krajiny EÚ, vrátane Slovensku, európsku direktívu o cezhraničnej spolupráci v poskytovaní zdravotnej starostlivosti? A kde na Slovensku vás budú informovať o možnosti využiť zdravotnú starostlivosť v inej európskej krajine? Prečítajte si správu z konferencie, ktorá sa konala 4. decembra 2017 v Bruseli. Pripravila ju Marica Laščeková z OZ InkoFórum, členka Predsedníctva AOPP.

V roku 2013 bola uvedená do platnosti Európska direktíva o cezhraničnej spolupráci. Členské štáty vrátane Slovenska mali povinnosť implementovať ju do svojej legislatívy do roku 2015. Slovensko tak v stanovenom čase urobilo. Bol to veľký krok v dostupnosti zdravotnej starostlivosť občanov Európskej únie vo všetkých štátoch EÚ.

Ľudia majú nárok na rovnocenný prístup k zdravotnej starostlivosti vo všetkých štátoch EÚ, preto vznikli kontaktné národné centrá, ktoré informujú pacientov o možnostiach využiť zdravotnú starostlivosť v inej európskej krajine. Na Slovensku je týmto miestom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pacienti majú napríklad právo na svoje zdravotné záznamy, aby liečba mohla bez prerušenia pokračovať v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Po dvoch rokoch existencie tohto nariadenia na národných úrovniach sa ukázalo, že 26 z 28 štátov zlyhalo v niektorých z princípov cezhraničnej spolupráce.

Zdá sa, že keď pacient chce využiť možnosti vyplývajúce z tejto direktívy, stretáva sa s veľkou byrokraciou u lekárov či na úradoch, procedúra môže vyznievať zmätočne. V prípade, keď pacient ide so svojou zdravotnou dokumentáciou k lekárovi do zahraničia, môže sa javiť ako problém akceptácia názorov iných lekárov.

Ľudia v jednotlivých krajinách tiež stále nevedia, aké sú ich práva pri čerpaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Konferencia si kládla aj otázku, ktorá inštitúcia by mala túto agendu zastrešiť. Otázkou ostáva aj mix privátnych a štátnych pravidiel v cezhraničnej spolupráci a schopnosť pacienta vyznať sa v tom.

V budúcom roku Európska komisia pripravuje novelu tejto smernice.

Hlavné odporúčania Európskeho pacientskeho fóra, ktoré zastupuje záujmy pacientov na európskej úrovni, sú vyvinúť usmernenia pre pacientov a štandardizované dokumenty na všetky druhy žiadostí, vyžadujúcich sa v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Stanoviť štandardy a kľúčové indikátory kvality zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov a porovnať tieto informácie medzi členskými krajinami EÚ. A v neposlednom rade je odporúčaním Európskeho pacientskeho fóra zozbierať dôkazy o nerovnostiach v dostupnosti a ich dopad na pacienta, ako aj vytvorenie mechanizmu, poskytujúceho finančnú pomoc pre tých pacientov a ich rodiny, ktorí to potrebujú.

Marica Laščeková​


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
48%
1%
6%
16%
18%