Niektoré ošetrenia si poistenci Dôvery budú hradiť sami, poisťovňa im ich však preplatí

02.10.2017
article_257

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pozorne sleduje situáciu okolo nepodpísaných zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou Dôvera a približne 2000 ambulantnými lekármi, združených v Zväze ambulantných poskytovateľov. „Sme v kontakte so zainteresovanými stranami a snažíme sa prispieť k riešeniu tejto situácie do stredy tak, aby pacient nebol rukojemníkom týchto rokovaní. Pacientov, ktorí potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť, alebo majú plánovanú hospitalizáciu, sa to našťastie nijako nedotkne,“ vysvetľuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Podľa dostupných informácií by do stredy ambulantní lekári ešte mali vyšetrovať v bežnom režime, teda od poistencov Dôvery nebudú požadovať žiadnu úhradu. Ak sa ZAP a Dôvera do stredy nedohodnú, budú si musieť poistenci Dôvery vyšetrenie u niektorých lekárov združených v Zväze ambulantných poskytovateľov hradiť na mieste. Pôjde o prípady odkladnej zdravotnej starostlivosti, neodkladná, teda akútna zdravotná starostlivosť im bude poskytnutá bezplatne za každých okolností. Nebude to u všetkých lekárov združených v ZAP, pretože podľa tvrdenia Dôvery, stovky členov zväzu pokračujú v zmluvnom vzťahu s poisťovňou. „Pre pacientov je to nepríjemná situácia, keďže nielen dôchodcovia, ale aj pracujúci ľudia sú v situácii, keď počítajú v rodinnom rozpočte každé euro. Aj preto veríme, že obe strany sa čo najrýchlejšie dohodnú a táto situácia ani v ambulanciách nenastane,“ dodáva M. Lévyová.

AOPP odporúča pacientom, aby si na webe Dôvery, alebo telefonicky priamo v poisťovni overili, či ich lekár má platnú zmluvu aj po 1. októbri. Ak lekár zmluvu nemá, pacienta vyšetrí, ale v prípade, že nepôjde o akútnu zdravotnú starostlivosť, bude pravdepodobne požadovať platbu priamo v ambulancii. „Počas rokovaní s Dôverou nás jej predstavitelia uistili, že každé vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia svojim poistencom v obvyklej výške hradenej lekárom poisťovňa uhradí,“ vysvetľuje postup M. Lévyová.

Pacient si v každom prípade musí vyžiadať potvrdenie o zaplatení a prehľad o vyšetreniach, ktoré mu lekár robil. Oba tieto doklady musí pacient poslať, alebo priniesť do poisťovne. Tá by mu mala 100 % úhrad za úkony v obvyklých cenách, hradených zo zdravotného poistenia, vrátiť do 15 pracovných dní.

AOPP vyzýva obe strany, aby rokovali a zvážili komunikáciu cez médiá, ktorá zbytočne zneisťuje pacientov. Zároveň vyzýva aj Ministerstvo zdravotníctva SR, aby túto situáciu urýchlene riešilo. V posledných dňoch sa totiž podľa M. Lévyovej hromadia dopyty od pacientov, ktorí sa boja, či sa dostanú k zdravotnej starostlivosti. „Takéto situácie narúšajú vzťah pacient - lekár, ale aj pacient - poisťovňa. Neprospieva to nikomu a škodí to pacientovi,“ dodáva M. Lévyová.

Podľa AOPP by sa mal nájsť mechanizmus, ktorý takýmto situáciám zamedzí. „Hrozba nepodpísania zmlúv je tu každý rok a každý rok to je pre pacienta neistota a stres. Len nedávno bola v podobnej situácii aj štátna zdravotná poisťovňa. Dnes je to jedna poisťovňa, jeden zväz lekárov. Zajtra to môže byť iná poisťovňa a iný zväz lekárov,“ upozorňuje M. Lévyová na opakujúci sa problém.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%