Nezabúdajme v týchto dňoch na tých najzraniteľnejších - na chronických pacientov!

18.03.2020
article_499

​Vážení členovia AOPP, milí priatelia,

my pacienti so špecifickými diagnózami, chronickými ochoreniami v súčasnosti prežívame veľmi ťažké a náročne obdobie, ktoré bude trvať dlhšie, ako sme v úvode očakávali. Nasvedčuje tomu aj trend nárastu ochorení v okolitých štátoch a prognózy našich analytikov.1

Určite všetci veríme, že predpokladané počty chorých sa budú meniť a znižovať aj vďaka tomu, že sme disciplinovaní, dodržiavame všetky pokyny a nariadenia, pretože my pacienti sme si vedomí osobnej zodpovednosti počas liečby, lebo len tak sa môže stabilizovať náš zdravotný stav, len tak sa môžeme vyliečiť. Vďaka osobným skúsenostiam si viac ako iní, zdraví ľudia, uvedomujeme, akú cenu má zdravie a ľudský život.

Milí naši predsedovia pacientskych organizácií a združení, milí priatelia,

napriek potrebe ochrany, zákazu združovania a dodržiavania vzdialenosti pri osobnom kontakte na verejných miestach by sme mali mať k sebe bližšie ako kedykoľvek predtým. Chcem Vás poprosiť, keďže sa v rámci združení osobne poznáte, venujte viac pozornosti tým, ktorí žijú sami v domácnostiach a sú v súčasnosti v úplnej izolácii. Spájajte sa s nimi telefonicky, e-maillom, podporujte ich psychicky. Aktualizujte si informácie na svojich internetových stránkach. Využívajte pritom relevantné zdroje.2

V prípade potreby právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti je Vám k dispozícii aj naša bezplatná pacientska poradňa.3

Rovnako sa spájajte aj s odborníkmi z medicínskej oblasti, s ktorými ste dlhodobo a úzko spolupracovali. Overujte si informácie, ako majú postupovať pacienti so špecifickými diagnózami v prípade zhoršenia zdravotného stavu, potreby zmeny liečby, odbornej pomoci. V súčasnosti je veľmi dôležitá multidisciplinárna spolupráca, pretože okrem zastavenia šírenia Coronavírusu je veľmi potrebné zastaviť aj nárast akútnych ochorení, ktorý môže byť spôsobený zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, zhoršovaním zdravotného stavu v dôsledku izolácie a často aj bezmocnosti pri vyhľadávaní potrebnej pomoci.

AOPP sa snaží hľadať rovnako riešenia pri zabezpečovaní pomoci pre rizikové skupiny - osamotených a rizikových pacientov, starších ľudí (​​​​list AOPP adresovaný prof. MUDr. Jozefovi Šuvadovi, PhD., MPH ako členovi krízového štábu MZ SR​). Niektoré obce a mestá, charitatívne organizácie k tomu pristúpili aj bez centrálnej koordinácie. Ťažké je však spoliehať sa iba na ochotu a dobrovoľnícku činnosť v tomto pre nás tak náročnom období.4

Žiadame verejnosť, aby ľudia aj v tomto ťažkom období boli tolerantní k nám pacientom, sme onkologicky chorí, trpíme mnohými závažnými ochoreniami, máme zníženú imunitu a náš zdravotný stav sa môže kedykoľvek zhoršiť. Žiaľ, mnohí z nás ho nevedia ovplyvniť. Ak budeme potrebovať akútnu zdravotnú starostlivosť a nedostaneme ju včas, môže to mať pre nás fatálne následky.

Musíme si uvedomiť, že naši záchranári, lekári a sestry to majú veľmi ťažké. Pracujú v núdzovom stave a štát im uložil pracovnú povinnosť, na základe čoho ich môžu presúvať v rámci pracovísk. Nesťažujme im to ešte viac svojou nedisciplinovanosťou, netrpezlivosťou a šírením hoaxou. Sú hrdinami týchto dní a bez nich by sme tieto skúšky nezvládli. Ďakujeme.

Dodržiavajme pokyny zdravotníkov. Ak sa tak nedeje, nebojme sa na to ľudí upozorniť , či už v obchode, v lekárni. Chránime si tým vlastné zdravie a celej verejnosti. Pomáhajme zorientovať sa našim členom a pacientom v novovzniknutej situácii, podávajme si navzájom pomocnú ruku, informujme sa o vzniknutých problémoch a hľadajme spôsoby na to, ako ich zvládnuť. Nešírme hoaxy, nevyvolávajme paniku, pretože môže skomplikovať nielen zvládnutie epidémie, ale zhoršiť aj naše ochorenia. Spoločnými silami sme prekonali a zvládli veľa životných skúšok a neočakávaných situácií, popasovali sme sa nimi a zvíťazili sme. Spoločnými silami a spoločným povzbudzovaním to určite zvládneme opäť. Ďakujem.

Autor článku: PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

1 https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/epidemia-koronavirusu-pri-sucasnom-tempe-vyvrcholi-o-110-dni-nakazenych-bude-10-ludi/
2 https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19https://www.korona.gov.sk/
https://aopp.sk/pacientska-poradnahttps://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom
4https://bbonline.sk/kraj-bude-pomahat-pri-strazeni-deti-aj-pri-donaske-potravin-pre-seniorov-prijali-aj-dalsie-opatrenia/?fbclid=IwAR2pzL-YJlzQh_ENyUb_UqKqTuNcqrNwwcYiK3NjBeSsq3kYd_kb28gDJRk


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

47%
5%
8%
35%
5%