Nemocnice, súkromné ordinácie aj záchranky dostanú pravidlá pre bezpečnosť pacientov

27.08.2019
article_468

​Sľubovaná vyhláška ministerstva zdravotníctva uzrela svetlo sveta, v piatok ju predložilo do pripomienkového konania.

„Každý poskytovateľ, či už ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti, bude musieť mať interný systém bezpečnosti pacienta. Aby sa nestalo, že si niekto pomýli pravé a ľavé koleno,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v máji, keď predkladala zákon, na ktorý vyhláška nadväzuje.​

Slovensko bolo jednou z posledných krajín EÚ, ktorá bezpečnosť pacienta nemala zadefinovanú v zákone. Súčasťou systému kvality poskytovateľa sa stane klinický audit, ktorým je systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania štandardných postupov a interného systému hodnotenia.​​

Nepomýliť si ľavé a pravé koleno

Nemocnice budú musieť vypracovať postupy, ako zabezpečiť, aby správny výkon poskytli správnemu pacientovi a na správnej časti tela. Takisto musia štandardizovať identifikáciu pacienta.

Postupy budú musieť mať aj pre správne uchovávanie, evidenciu a podávanie liekov. Nezabúda sa ani na hygienu rúk, každé umývadlo bude musieť mať hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky.

Nemocnice taktiež budú povinne mať postupy aj pre zabránenie vzniku preležanín, riešenie neodkladných stavov či dodržiavanie práv pacienta.

Významnú zmenu môže priniesť povinnosť pravidelného sledovania prítomnosti nozokomiálnych infekcií. V súčasnosti totiž nemocnice hlásia nerealisticky nízke množstvo nemocničných nákaz.

Povinnosti aj pre ordinácie a záchranky

Nové povinnosti neobídu ani poskytovateľov ambulantnej starostlivosti a záchranky.

Obom sa určujú podobné podmienky, ako majú nemocnice pre oblasti liekov, hygieny rúk či riešenie neodkladných stavov.

Ambulancie budú mať navyše povinnosť zabezpečiť interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti ordinačných hodín a zastupiteľnosti či komunikácie s pacientom.

Vyhláška má nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roku.

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nemocnice-sukromne-ordinacie-aj-zachranky-dostanu-pravidla-pre-bezpecnost-pacientov/


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%