Naša prvá národná konferencia prostredníctvom fotografií

28.11.2017
article_282

Dobrá vec sa podarila. Asociácia na ochranu práv pacientov SR pod vedením prezidentky PhDr. Márie Lévyovej zorganizovala svoju prvú celoslovenskú konferenciu, na ktorej sa stretli zástupcovia pacientskych združení s reprezentantmi štátu, zdravotných poisťovní, farmaceutického priemyslu i stavovských zdravotníckych organizácií. Názory a postoje jednotlivých pacientov na aktuálne témy tak predstavitelia týchto inštitúcií dosť zreteľne a konkrétne počuli.

Konferencia, kde sa predovšetkým prednášalo a diskutovalo o témach súvisiacich s novelou zákona č. 363/2011 o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, sa konala v dňoch 24. – 25. novembra 2017.

Počas prvého dňa predstavili svoj pohľad, prínosy a riziká súvisiace so zmenou zákona, zástupcovia ministerstva zdravotníctva, jednotlivých zdravotných poisťovní, združení farmaceutického priemyslu. Ako sa zhodli viacerí prednášatelia, spomínaná novela zákona by od budúceho roka mala pre slovenských pacientov zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby. Na riziká spojené s návrhom 5 % spoluúčasti pacienta a poskytovateľa liečby na platbe za lieky, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2019, však upozorňovali nielen pacienti, ale aj predstavitelia lekárov. Viacerí účastníci pacientov vyzývali k tomu, aby sa o svoju spotrebu aktívne zaujímali, pýtali si názor na svoju farmakoterapiu nielen u lekárov, ale aj u kvalifikovaných farmaceutov. Napokon, práve táto myšlienka je jednou z nosných tém nášho projektu Lieky s rozumom.

Na konferencii vystúpili aj zástupcovia farmaceutického priemyslu. Pacientom predstavili nielen svoj pohľad na prerokovávanú novela zákona, ale napríklad aj postup pri uvedení nového lieku na trh, či výhody užívania generických liekov pri liečbe chronických ochorení.

Počas popoludňajšieho bloku prebiehal odborný seminár Slovenskej zdravotníckej univerzity Pacient a Liek, kde sa najväčšia pozornosť venovala téme biologických a biologicky podobných liekov. Počas sobotňajšieho dňa sme diskutovali o činnosti jednotlivých členských organizácii, ich aktivitách a požiadavkách. Vymieňali sme si navzájom skúsenosti, dobre príklady z praxe a hľadali sme možnosti zintenzívnenia vzájomnej spolupráce.

Záverom by sme sa chceli poďakovať spoluorganizátorom akcie, Slovenskej zdravotníckej univerzite, Národnej platforme EUPATI Slovensko a OZ Pacientsky hlas, zástupcom pacientskych združení, ako aj všetkým partnerom, ktorí nás podporili a vďaka ním sme mohli zorganizovať tak významné vzdelávacie podujatie pre pacientov. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník našej celoslovenskej konferencie.

Fotografie si pozrite tu.


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

47%
5%
8%
35%
5%