Na konferencii sestier a pôrodných asistentiek sa hovorilo aj o rizikách spojených s užívaním liekov

07.09.2020
article_526

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová sa v piatok 4. septembra 2020 zúčastnila Celoslovenskej konferencie sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente, ktorú zorganizovala SSSaPA Sekcia ošetrovateľského manažmentu. V rámci témy konferencie, ktorou bola "Bezpečnosť pacienta - výzva pre sestru", vystúpila so svojou prednáškou "Lieky s rozumom - aké je povedomie ľudí o rizikách spojených s užívaním liekov?"

Asociácia na ochranu práv pacientov už roky vzdeláva pacientov aj v oblasti liekovej gramotnosti. Od roku 2017 prináša užitočné informácie práve o rizikách spojených s užívaním liekov aj v rámci projektu Lieky s rozumom. 

Sestry zohrávajú v procese liečby dôležitú úlohu, a to najmä v rámci edukácie pacienta. Mária Lévyová im preto odprezentovala výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný v uplynulom ročníku projektu Lieky s rozumom medzi chronickými pacientmi. Prieskum okrem iného ukázal, do akej miery sú o svojej liečbe pacienti informovaní, z akých zdrojov čerpajú tieto informácie a či si uvedomujú riziká, ktoré so sebou prináša užívanie liekov (duplicitné užívanie liekov, nežiaduce účinky, závislosť na liekoch, ...). Celú prednášku prezidentky AOPP si môžete pozrieť ​tu.


​Program Celoslovenskej konferencie sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmenteSúhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
60%
2%
0%