MZ SR: Online formulár na očkovanie proti COVID-19 spustený pre zdravotníkov

02.01.2021
article_555

​Bratislava, 2. januára 2020 - Ministerstvo zdravotníctva SR dnes sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Formulár je v tejto chvíli prístupný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Prioritne však pozývame tých, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Sem patria študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Všetci títo môžu od dnes využiť registráciu, a na základe svojej preferencie vybrať si termín, deň od 4. januára, a jedno zo šiestich vakcinačných centier. Registrácia je spustená pre pilotom otestované už očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. Postupne, s predpokladaným termínom po 10. januári, budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. Ide o čas nevyhnutný na to, aby po príchode a distribúcii vakcín, mohli nemocnice hladko spustiť očkovanie aj pre ostatných zdravotníkov v regióne, po tom čo prioritne zaočkujú vlastných nemocničných zamestnancov, ktorých záujem o očkovanie nemocnice už evidujú.

Formulár - Požiadavka o očkovanie: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination...

Online registračný formulár je podobný ako formulár na testovanie na koronavírus. Registrujúci uvedie svoje osobné a kontaktné údaje, zdravotnú poisťovňu a v prípade zdravotníka aj kód zdravotníckeho pracovníka. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára - Požiadavky o očkovanie - registrovaný obratom dostane informáciu (SMS a/alebo mail) o mieste, dátume, ale aj čase očkovania. Pri registrácii je dôležité si dôkladne skontrolovať správnosť uvedených najmä kontaktných údajov. Odporúčame vyplniť okrem mobilného kontaktu aj mailovú adresu. Po registrácii doručená informácia obsahuje aj COVID-19-PASS, ide o to isté číslo, ktoré vám systém vygeneroval pri prvom testovaní. Na mieste očkovania musí registrovaný toto číslo (COVID-19-PASS) predložiť, tiež sa musí vedieť preukázať, že patrí do skupiny, ktorá je podľa Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v tejto chvíli očkovaná (napr. potvrdením o zamestnaní, či služobným preukazom).

Online registrácia, Požiadavka o očkovanie, bude postupne rozširovaná nielen o vakcinačné centrá, našim cieľom je postupne pokryť všetky okresy, aj o ďalšie skupiny osôb vyzvaných k očkovaniu, podľa povolaní, rizika veku, zdravotného stavu a následne menej rizikovej širokej verejnosti nad 18 rokov, podľa fáz ako sú uvedené a schválené v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR.

Zoznam 25 vakcinačných centier na Slovensku

 1. UNB Ružinov
 2. UNB Kramáre
 3. UNB Petržalka
 4. FN Nitra
 5. FN FDR B. Bystrica
 6. FN Košice
 7. Nemocnica sv. Michala Bratislava
 8. NsP Komárno
 9. FN Trnava
 10. NsP Skalica
 11. FN Trenčín
 12. NsP Bojnice/Prievidza
 13. FN Žilina
 14. UN Martin
 15. NsP Ružomberok
 16. NsP Lučenec
 17. FN Poprad
 18. NsP Prešov
 19. NsP Humenné
 20. NsP Michalovce
 21. Sv. Michala Košice
 22. NsP Rožňava
 23. Nemocnica Agel Levice
 24. NsP Sv. Jakuba Bardejov
 25. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš

*Zdravotníckym pracovníkom je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie podľa §27 zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (z. č. 578/2004 Z.z.).


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
9%
35%
5%