Milión krokov pre reumatikov zdolaných

18.10.2017
article_265

iga proti reumatizmu tento rok pripravila pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu viaceré sprievodné podujatia. Jedným z nich bol aj projekt Milión krokov pre reumatikov. 

Sprievodných akcií sa zúčastnila aj prezidentka AOPP Mária Lévyová. "Svetový deň reumatizmu 2017 a jeho sprievodné podujatia sa vydarili nad očakávania, a to vďaka našim členom, pani predsedníčke Mgr. Jane Dobšovičovej Černákovej, predsedníctvu Ligy proti reumatizmu, podpore partnerov, verejnosti a médií. Zúčastnila som sa na Námesti slobody  projektu "Pohnime sa s reumou!" a spoločne, v rámci štafety  sa nám podarilo prejsť, nie milión, ale  3 429 117 krokov!!"


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

9%
52%
1%
4%
12%
21%