Lúčime sa s našim kolegom PhDr. Romanom Krivánkom

01.02.2019
article_428

So zármutkom sa lúčime s našim priateľom a kolegom ​PhDr. Romanom Krivánkom, ktorý svoj boj s dlhou a ťažkou chorobou nakoniec prehral. Ako člen predsedníctva AOPP a člen Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. bol veľkým prínosom nielen pre nás, ale predovšetkým pre samotných pacientov. 


​Týmto vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť celej jeho rodine. Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Nech odpočíva v pokoji.


Predsedníctvo AOPP Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

5%
30%
55%
10%