K rozumnej spotrebe liekov má pacientov viesť aj projekt Lieky s rozumom

30.06.2017
article_224

​Na Slovensku sa ročne spotrebuje takmer 100 mil. balení liekov za viac ako 1,7 mld. eur. „Faktom je, že napriek jedným z najnižších cien liekov v EÚ patria výdavky na ne u nás k tým vyšším v rámci únie. To mnohé naznačuje,“ hovorí prezidentka AOPP Mária Lévyová. Aj preto AOPP od 1. júla spúšťa projekt Lieky s rozumom,v rámci ktorého sa prostredníctvom portálu www.liekysrozumom.sk zameria na edukáciu pacientov smerom k rozumnej spotrebe liekov.

Ide o prvý celoslovenský pacientsky projekt, ktorý dokázal spojiť v téme liekov zástupcov lekárov, lekárnikov a poisťovní. Lieky s rozumom budú práve cez osvetu viesť pacientov k tomu, aby sa pýtali lekárov, lekárnikov alebo bezpečných elektronických nástrojov na to, či majú alebo nemajú nadmernú spotrebu liekov. Kampaň pobeží najmä v online prostredí, zároveň však počas jesene počíta aj s nosičmi priamo na miestach, kde je pacient konfrontovaný s témou spotreby liekov – napríklad aj v čakárňach ambulancií.

Projekt Lieky s rozumom získal aj oficiálnu záštitu ministra zdravotníctva SR. Výdavky na lieky nám každý rok rastú. Je dôležité, aby sme sa aj ako pacienti zaujímali o to, či naozaj všetky tieto lieky potrebujeme. Každá zbytočne spotrebovaná, alebo dokonca nespotrebovaná, krabička liekov odčerpáva peniaze potrebné na liečbu iných ochorení,“ pripomína Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR.

AOPP je takisto presvedčená, že rozumná spotreba liekov závisí nielen od legislatívy a regulácie, ale vo veľkej miere aj od samotných pacientov. Slovenskí pacienti podľa skúseností z praxe často vstupujú do ambulancií s očakávaním, že "bez lieku neodídu“. „Pacient príde so začínajúcou virózou za lekárom a pýta si antibiotiká. Darmo mu lekár vysvetlí, že by mu viac prospelo, aby chorobu vyležal,“ spomína M. Lévyová. Výsledkom takejto snahy o rýchlu a často aj zbytočnú liečbu, nielen u nás na Slovensku, jenapríklad aj rastúca rezistencia na antibiotiká.

Projekt Lieky s rozumom je zároveň prvou aktivitou AOPP zameranou na boj s kyberchondriou. Približne každé 20. vyhľadávanie na internete je podľa dostupných štatistík venované práve téme zdravia. „Pacienti potom aj na základe neoverených a často život ohrozujúcich informácií žiadajú od lekárov lieky, ktoré nie sú vhodné na ich diagnózy,“ vysvetľuje M. Lévyová.Kampaň sa teda zameria aj na vzdelávanie pacientov o overených a bezpečných zdrojoch informácií o liekoch, či ich interakciách. Na www.liekysrozumom.sk nájdu pacienti aj konkrétne spoľahlivé elektronické zdroje, predovšetkým od partnerov projektu.

Súčasťou projektu bude aj prihlásenie sa lekárov či lekárnikov k myšlienke rozumnej spotreby, a to prostredníctvom označenia „Zodpovedný lekár“, „Zodpovedný lekárnik“. V prípade lekárov bude označenie pre pacienta informáciou, že daný lekár má cez elektronickú liekovú knižku prehľad o všetkých jeho liekoch. „V 21. storočí sú elektronické nástroje spôsob, ako zabrániť duplicitnej preskripcii. Zároveň je to najjednoduchší spôsob ako dať prístup o liekovej spotrebe nielen iným lekárom, ale aj samotnému pacientovi,“ dopĺňa M. Lévyová.

Projekt, ktorého hlavná časť sa rozbehne v septembri a potrvá do mája budúceho roka, podporili okrem Ministerstva zdravotníctva SR aj viaceré stavovské organizácie - Slovenská lekárnická komora, Asociácia súkromných lekárov SR či Asociácia zdravotných poisťovní SR.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%