Je potrebné zabezpečiť reálnu dostupnosť liekov pre pacientov

14.07.2016
article_72

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) víta intenzívne riešenie otázky dostupnosti liekov zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zmena legislatívy, zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, je však len prvým krokom k tomu, aby bola v blízkej budúcnosti zabezpečená reálna dostupnosť liekov zaradených do príslušných kategorizačných zoznamov pacientom Slovenskej republiky. 

Z našej strany očakávame aj prijatie ďalších opatrení, ktoré sú spojené s predloženou navrhovanou právnou úpravou a sú plne v kompetencii predkladateľa. Ide najmä o to, aby tieto nové legislatívne opatrenia boli jasne formulované a nespochybniteľné. Len tak budú aj vykonateľné, kontrolovateľné a vymožiteľné v prospech pacientov. „V opačnom prípade môže nastať situácia, že sa tento nový zákon bude obchádzať, tak ako sme tomu boli svedkom pri zákone o poplatkoch v ambulanciách a pacienti sa včas k svojej liečbe nedostanú,“ vysvetľuje Katarína Kafková, prezidentka AOPP. Prioritou AOPP je totiž participovať na takých legislatívnych riešeniach, ktoré zabezpečia pacientom včasný prístup k indikovanej kvalitnej, bezpečnej a účinnej liečbe tak, aby sa predchádzalo možnému vzniku poškodenia ich zdravia pri nenaplnení základného práva pacientov na dostupnú zdravotnú starostlivosť.

            Zároveň by sme chceli ministerstvu navrhnúť, aby sa prihlásilo k iniciatíve AOPP a Európskeho pacientskeho fóra (EPF), a to vo veci diskusie o liekoch ako tovaroch, na ktoré by sa v budúcnosti nevzťahovali všeobecne uznávané pravidlá voľného pohybu tovarov v rámci Európskej únie. „Liek považujeme na základe jeho špecifického určenia za tovar s možnosťou národnej regulácie s cieľom prioritného zabezpečenia dostupnej, kvalitnej a bezpečnej liečby pre svojich občanov v indikovaných prípadoch za podmienok ustanovených národnou legislatívou,“ dodáva K. Kafková.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%