Je čas priniesť viac inovácií do slovenského zdravotníctva

07.02.2020
article_493

Na štvrtkovom okrúhlom stole, ktorý zorganizovala Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), diskutovali odborníci z praxe, zástupcovia zdravotných poisťovní, politických strán, ale aj pacientov či študentov medicíny o tom, ako priniesť do slovenského zdravotníctva viac inovácií. 

Slovenský pacient sa dnes nedostáva k najnovšej liečbe a starostlivosti v dostatočnej miere. V rámci iniciatívy „Máme na viac“ prišli preto odborníci na zdravotníctvo s odporúčaniami pre nového ministra zdravotníctva, ako nielen implementovať svetové inovácie, ale aj prispieť vlastnými. 

"Inovácie v medicíne sú nádejou pre mnohých pacientov s ťažkými a zriedkavými ochoreniami, ktorých vyhliadky do budúcnosti nie sú priaznivé, alebo ktorí dostatočne nereagujú na v súčasnosti dostupnú liečbu,“ hovorí prezidentka AOPP Mária Lévyová. Ako dodáva, prístup k najnovšej liečbe by mal byť právom každého pacienta a preto víta iniciatívu, ktorej snahou je priniesť inovácie k slovenskému pacientovi.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%