Inovatívna liečba môže byť dostupnejšia, novela zákona však môže vytlačiť lieky s nižším doplatkom

24.11.2017
article_281

Horšia dostupnosť liekov s nízkym doplatkom, ale aj vylúčenie niektorých zdravotníckych pomôcok z kategorizácie boli dnes témami na Prvej národnej pacientskej konferencii, organizovanej Asociáciou na ochranu práv pacientov SR. Novela zákona o úhrade liekov podľa najväčšej strešnej pacientskej organizácie nemusí vyriešiť problémy, ktoré mala.

Dostupnosť inovatívnej liečby by sa od budúceho roka mala pre slovenských pacientov zlepšiť. „V minulosti sme riešili mnohé prípady, keď sa pacienti snažili získať výnimku na liečbu. Väčšinu takýchto prípadov vyrieši novela zákona, ktorú dnes schvaľuje zdravotnícky výbor parlamentu,“uviedla dnes na Prvej národnej pacientskej konferencii Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Krokom vpred je podľa nej predovšetkým zvýšenie výšky koeficientu prahovej hodnoty pre vstup nových liekov na 41-násobok priemernej mzdy.

Možným problémom do budúcnosti je podľa AOPP návrh 5 % spoluúčasti pacienta a poskytovateľa liečby na platbe za lieky, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2019. „Pacient nepracuje a je teda v sociálne zlej situácii. Mnohé nemocnice, ktoré takúto liečbu poskytujú, sú zase zadĺžené. Čo ak ani jeden nebude môcť spoluúčasť zaplatiť?“ pýta sa M. Lévyová. Aj keď sa neoficiálne hovorí o zľavách zo strany farmaceutických spoločností práve vo výške tohto doplatku, podľa AOPP môže nastať situácia, že sa tak nestane. „Bude to iba na dobrej vôli výrobcu lieku, takáto zľava nie je nárokovateľná zo zákona,“ upozorňuje M. Lévyová.

Isté obavy pacientov vzbudzuje aj navrhovaná úprava podmienok pre vstup generických liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. „Navrhovaný spôsob úpravy ceny môže viesť k rozhodnutiu nedovážať ich na Slovensko. Tieto lieky sú bezpečnou alternatívou, lacnejšou nielen z pohľadu využitia peňazí zo zdravotného poistenia, ale aj z pohľadu doplatku pacientov,“ upozorňuje M. Lévyová. Ako dodáva, aj preto bude AOPP v priebehu budúceho roka podrobne sledovať situáciu okolo generických liekov. 

Nedoriešený zostal aj problém úhrady niektorých zdravotníckych pomôcok, čo žiadalo AOPP aj v pripomienkovom konaní. Ide napríklad o plienky pre ležiacich pacientov, či parochne. „Obávam sa, že pacienti si tieto pomôcky budú musieť platiť sami. V rozpočte pacienta, ktorý nemá príjem z práce, sú to popri ostatných nákladoch liečby veľmi citeľné náklady,“ pomenúva ďalší problematický bod novely M. Lévyová.

Najväčším limitom pre dostupnosť sa však napokon môžu ukázať opäť peniaze v zdravotníctve. „Viac inovatívnych, teda aj drahších, liekov znamená aj viac peňazí z poistenia. Pritom budúci rok sa napríklad opäť znížia platby za poistencov štátu na historicky najnižšiu úroveň, tentokrát na 3,71 percenta,“ upozorňuje M. Lévyová. Podľa nej by mal štát prehodnotiť, či v konečnom dôsledku dobrý zámer zákona v oblasti drahšej liečby nezastaví nedostatok peňazí na túto liečbu. 

Na Prvej národnej pacientskej konferencii AOPP diskutovali o témach súvisiacich s novelou zákona o úhrade liekov zástupcovia členských organizácií AOPP so zástupcami štátu, poisťovní, farmaceutického priemyslu. „Veríme, že sme vytvorili tradíciu, pretože každá diagnóza má špecifické problémy a nie vždy sa im darí s týmito problémami dostať k predstaviteľom týchto inštitúcií,“ vysvetľuje M. Lévyová.

AOPP ochraňuje práva pacientov už od roku 2001. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%