Iniciatívu Stop hazardu so zdravím už podporilo viac ako 45 tisíc ľudí. Vláda však na požiadavky stále nereflektovala.

11.11.2020
article_542

​Bratislava, 11. novembra 2020 - Za dva týždne od spustenia ​iniciatívy Stop hazardu so zdravím už jej myšlienky v internetovej ankete na www.stophazardusozdravim.sk podporilo viac ako 45 tisíc ľudí a ich počty každým dňom stúpajú. Nezáujem rezortu zdravotníctva o dialóg sa však napriek snahám nepodarilo prelomiť. Naopak, napriek všetkým argumentom dnes opäť vláda prijala rozhodnutie na dotáciu len štátnej VšZP vo výške ďalších 98 mil. eur.

Iniciatíva Stop hazardu so zdravím predložila ministrovi zdravotníctva aj ministrovi financií SR konkrétny a realizovateľný návrh na zlepšenie nepriaznivého vývoja slovenského zdravotníctva. Tento vývoj, aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu, predstavuje vážne ohrozenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Kľúčovou požiadavkou iniciatívy je zabezpečenie dostatočného a férového financovania zdravotníctva prostredníctvom navýšenia platby štátu za svojich poistencov na úroveň 5 % vymeriavacieho základu spred 2 rokov.

V súčasnosti je totiž platba za poistencov štátu na svojom historickom minime od roku 2007 a na úrovni necelých 50 % v porovnaní so susednou Českou republikou. To je základnou príčinou dlhodobého podfinancovania zdravotníctva, ktoré sa v dôsledku aktuálnej krízy dostáva na kolená.

Za iniciatívou stoja desaťtisíce zdravotníkov, teda lekárov, sestier, medicínsko-technických pracovníkov a ďalších zamestnancov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, združených v 18 kľúčových stavovských organizáciách. Rovnako za iniciatívou stoja desaťtisíce pacientov prostredníctvom najväčších pacientskych organizácií na Slovensku. Postupne sa k nim pridávajú aj ďalší podporovatelia, napríklad z radov popredných športovcov a širokej verejnosti, ktorí si uvedomujú, že spoľahlivé zdravotníctvo bude raz potrebovať každý.

Návrhy iniciatívy sa, žiaľ, nestretli s primeranou odozvou zo strany kompetentných. „Tak, ako neboli ochotní s odbornou verejnosťou diskutovať vo fáze prípravy štátneho rozpočtu na rok 2021, tak nie sú evidentne s nami ochotní diskutovať ani teraz. Ministerstvo zdravotníctva s nami nekomunikuje tak, ako nekomunikovalo so zástupcami rezortu pri príprave rozpočtu. Návrh rozpočtu pritom vychádza z viacerých chybných predpokladov, ktoré si vyžadujú skutočne dôslednú odbornú diskusiu. V opačnom prípade môžu spôsobiť nezvratné dopady na kvalitu a časovú či miestnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ hovorí lekár a záchranár Viliam Dobiáš, ambasádor iniciatívy.

Dianie v zdravotníctve s obavami sledujú aj pacientske organizácie. „Už teraz nie je výnimkou, že sa pacienti stretávajú s odmietaním, neistotou a nadmernými čakacími termínmi na vyšetrenia. Stále však počúvame len o ďalších obmedzeniach, šetreniach a že je vlastne všetko v poriadku. Nič o tom, ako chce vláda túto zhoršujúcu sa situáciu riešiť,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

Za pravdu jej dáva aj reprezentatívny prieskum na vzorke 1000 respondentov, ktorý si iniciatíva Stop hazardu so zdravím dala vypracovať u agentúry 2 muse. V ňom až 94 % opýtaných súhlasí s tým, že štát by mal v súvislosti s pandémiou COVID-19 pomôcť zdravotníctvu zabezpečením chýbajúcich prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Rovnaké percento opýtaných je presvedčených, že štát by mal zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov do zdravotníctva na to, aby mohla byť kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Tieto čísla hovoria samé za seba. Aj preto signatári iniciatívy Stop hazardu so zdravím veria, že v najbližších dňoch vláda prehodnotí svoj postoj a pristúpi ku konštruktívnej diskusii o zabezpečení fungujúceho zdravotníctva pre všetkých.


Signatári Iniciatívy Stop hazardu so zdravím:

Asociácia na ochranu práv pacientov

OZ Slovenský pacient

Zväz ambulantných poskytovateľov

Asociácia súkromných lekárov SR

Asociácia nemocníc Slovenska

Union zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

Asociácia slovenských kúpeľov

Asociácia neštátnych zdravotníckych zariadení ADOS v SR

Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov

Slovenská komora ortopedických technikov

Slovenská komora zubných lekárov

Asociácia dopravnej zdravotnej služby

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská lekárska únia špecialistov

Slovenská lekárska komora

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%