INEKO: Ocenenie Nemocnica roka 2018 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Starej Ľubovni

10.10.2018
article_416

Štvrtý ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014-2017.


Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila s neveľkým odstupom Univerzitná nemocnica Martin. Tretím v poradí je minuloročný víťaz – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.


             

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej z piatich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Medzi silné stránky nemocnice patrí relatívne dobrá spokojnosť pacientov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov (tzv. Case Mix Index) má na Slovensku v priemere komplikovanejších pacientov už len Univerzitná nemocnica v Martine. To má určite vplyv na to, že banskobystrická nemocnica nepatrí pri vybraných indikátoroch kvality medzi úplne najlepšie. Najhoršie dopadá pri ukazovateli sledujúcom nutnosť opätovnej hospitalizácie pacientov do 30 dní po ich prepustení z nemocnice. Naopak, veľmi dobré (rozumej: nízke) čísla má pri úmrtnosti po operačných výkonoch a pokutách od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Avšak „Rooseveltka“ najviac exceluje pri ukazovateli otvorenosti voči verejnosti. V rámci indexu transparentnosti, ktorý INEKO zostavuje v spolupráci s Transparency International Slovensko na základe 21 subindikátorov, je už viac rokov jednoznačným lídrom.

V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc má najspokojnejších pacientov, ktorí sa zároveň najmenej sťažujú, Univerzitná nemocnica v Martine (UNM). Za sledované 4-ročné obdobie nedostala od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ani jednu pokutu. Spomedzi veľkých štátnych nemocníc disponuje martinská univerzitka urgentným príjmom, kde pacienti privezení záchrankou čakajú najkratšie (medián – 13 minút). V UNM sú po klinickej a nákladovej stránke v priemere najnáročnejší pacienti na celom Slovensku. Preto nemôže dosahovať pri porovnaní s ostatnými nemocnicami napríklad nízku reoperovanosť alebo rehospitalizovanosť, ktoré patria medzi najvyššie. Oblasť, ktorá nie je ovplyvnená náročnosťou diagnóz pacientov, a kde sa dá za relatívne krátky čas a minimálne náklady dosiahnuť relatívne veľký progres, je transparentnosť a otvorenosť nemocnice. Tu je však UNMv aktuálnom hodnotení na úplnom chvoste rebríčka.

Silnou stránkou Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku je spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dosahovať dobré indikátory kvality jej uľahčujú v priemere relatívne menej komplikované hospitalizačné prípady (podobne je to aj pri FN Nitra). Má najnižšiu reoperovanosť pacientov, úmrtnosť po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Naopak, vykazuje najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti. ÚVN má podpriemerný index transparentnosti.

FN Nitra zostáva najlepšie hospodáriacim zariadením vo svojej kategórii. Jediná uhrádza svoje faktúry načas.

Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) dlhodobo kvári okrem suverénne najnižšej spokojnosti pacientov aj neudržateľný objem dlhu po lehote splatnosti vo výške 255 mil. EUR, ktorý predstavuje 150 % jej tržieb a neustále rastie každoročným stratovým hospodárením. Minulý rok vytvoril manažment našej najväčšej nemocnice v účtovníctve takmer 10-miliónovú rezervu z prevádzkovej činnosti, ktorá sa predtým zďaleka v takej výške netvorila, takže ak by sme ju rozpustili, bola by minuloročná takmer 56-miliónová strata nižšia ako takmer 48-miliónová z roku 2016. Napriek tomu je UNB excelentná takmer pri všetkých indikátoroch kvality. Je však zaujímavé, že nemá v priemere príliš ťažkých pacientov. Pri parametri klinicko-nákladovej náročnosti diagnóz jej pacientov sa nachádza spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc presne v strede. Pozitívne je, že sa UNB spolu s FNsP Žilinavýznamne zlepšili v tohtoročnom meraní indexu transparentnosti.

Najnižší rating v hodnotení INEKO získala v tomto roku Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice. Má podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej intenzite. Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti. Na urgentnom príjme UNLP čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie – mediánový čas tu dosahuje až vyše 22 minút, pričom sa tento ukazovateľ za ostatné 4 roky zhoršil až o takmer 4 minúty. Najnižšie bodové zisky pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti by sa čiastočne dali vysvetliť pacientmi s náročnými diagnózami, keďže jej Case Mix Index je tretí najvyšší.

Viac o hodnotení sa dočítate na stránke INEKO: http://www.ineko.sk/clanky/ocennie-nemocnica-roka...


Autorom článku je INEKO
So súhlasom autora prevzaté z: http://www.ineko.sk/clanky/ocenenie-nemocnica-roka-2018-ziskali-nemocnice-v-banskej-bystrici-a-starej-lubovni

FOTO: ilustračné, Pixabay.com


Pocítili ste zníženú dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas koronakrízy?

81%
6%
8%
6%