​Európsky deň práv pacientov nie je len o právach

18.04.2016
article_37

Aj keď téma práv pacientov v Európe je veľmi významnou, na Slovensku je stále akosi na vedľajšej koľaji. Slovenské zdravotníctvo stále zaostáva pri rešpektovaní toho, na čo majú pacienti nárok. Či už ide o dostupnosť liečby pre pacientov, ako aj o predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti. "Pacientom chýbajú aj dostatočné informácie o svojej chorobe a možnostiach liečby. Zdravotnícky personál túto činnosť bohužiaľ zanedbáva,” upozorňuje Katarína Kafková, prezidentka AOPP.

            Ďalším problémom pacientov je dĺžka času stráveného čakaním na ošetrenie. V slovenských ambulanciách, ako aj v nemocniciach, dlhodobo pôsobí nedostatok lekárov a sestričiek. Čakanie v ambulanciách, niekoľko hodín, je realitou už niekoľko rokov. Niekedy však lekár aj tak nestihne všetkých pacientov v daný deň ošetriť. V nemocniciach zas pacienti s chronickými chorobami, ako aj bolesťami, musia na zdravotné výkony čakať aj niekoľko mesiacov. “Na niektoré výkony ani neexistujú čakacie listiny a pacient sa preto ani nemôže dozvedieť, kedy bude operovaný,” dodáva K.Kafková.

            Na Slovensku existuje veľká spoločenská objednávka na zavedenie legislatívnych zmien v zdravotníctve. Rovnako dôležité však je zapojiť pacientov a pacientske organizácie do rozhodovacích procesov, ako aj do kontrolných mechanizmov v zdravotníctve. „Je potrebné, aby sa nový minister spojil s pacientami a ich organizáciami pri riešení problémov. Ako sa píše v Programovom vyhlásení vlády, pacient musí byť na prvom mieste,“ vysvetľuje K. Kafková.

            Ochrana práv pacientov je definovaná v Európskej charte práv pacientov. Tá bola predstavená v roku 2002 v Bruseli a zastrešuje všetkých pacientov bez rozdielu pôvodu, spoločenského postavenia alebo závažnosti ich ochorenia. Charta vznikla na prevenciu a potláčanie nesprávneho zaobchádzania s pacientmi v krajinách Európskej únie. Obsahuje 14 základných práv, medzi inými aj právo na výber lekára a liečebného postupu, či právo na rešpektovanie pacientovho času. 


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%