Druhá celoslovenská pacientska konferencia sa zameria na včasnú intervenciu, ocenení lekárov a sestry. Diskutovať sa bude aj o revízii úhrad

20.11.2018
article_420

Už tento piatok 23. novembra začína dvojdňová Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP a Tretia celonárodná konferencia EUPATI. Hlavnou témou tohto ročníka bude včasná intervencia pri prevencii, diagnostike a liečbe pacientov s onkologickými, neurologickými, civilizačnými ochoreniami, ale aj diabetom. Vyvrcholením piatkového programu bude večerné udeľovanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, a to za účasti ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej. V sobotu sa uskutoční mimoriadna panelová diskusia k aktuálnej téme revízie úhrad liekov, ktorej sa zúčastnia nielen zástupcovia MZ SR, ale aj poisťovní a farmaceutického priemyslu.

Kým témou uplynulého ročníka boli pripravované zmeny v zákone 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, tento ročník sa zameria na včasnú intervenciu ako základ úspešnej liečby. „Je potrebné spájať sily všetkých dotknutých subjektov – pacientov, lekárov, poisťovní aj ministerstva zdravotníctva tak, aby sa dobré príklady včasnej intervencie a inovácií nielen zo zahraničia zavádzali do širokej praxe čo najskôr. Chronickí pacienti v rámci včasnej intervencie by mali vedieť, aké sú najnovšie inovácie a možnosti ich liečby tak, aby ich zdravotný stav bol stabilizovaný, a aby sa kvalita ich života zlepšovala,“ hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Mária Lévyová, ktorá konferenciu organizuje. Konferencia sa tento rok koná pod záštitou ministerky zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Na konferencii v rámci prednášok odznejú viaceré prezentácie noviniek v oblasti diagnostiky i prevencie tých najzávažnejších ochorení, ktoré našu populáciu trápia. Okrem nich budú odborní spíkri hovoriť aj o inováciách v liečbe a terapeutických postupoch a o svoje skúsenosti sa podelia aj samotní pacienti. „Očakávame prezentovanie dobrých príkladov z praxe nielen u nás, ale aj v zahraničí. Určite zaznejú mnohé príklady a skúsenosti z vyspelejších zdravotníckych systémov, ktoré by bolo potrebné implementovať aj na Slovensku,“ očakáva Mária Lévyová.

Ďalšími témami tohtoročnej konferencie sú aj klinické skúšania liekov a biologicky podobné lieky. Kým obe možnosti sú v zahraničí pacientom bežne dostupné, na Slovensku je situácia o poznanie horšia. „V minulom roku sme mali na Slovensku iba 95 klinických skúšaní, čo je veľmi málo. Našou snahou je priblížiť pacientom, aké sú podmienky klinického skúšania liekov u nás, a kde o tom môžu získať potrebné informácie,“ opisuje Mária Lévyová. Na konferencii sa bude rozprávať aj o prínosoch klinického skúšania pre pacientov, bude predstavený nový portál, kde pacienti získajú všetky informácie o prebiehajúcich klinických skúšaniach. Okrem toho, o svojich skúsenostiach s klinickým skúšaním porozpráva aj sám pacient. „Ďalšou zo zásadných tém konferencie bude aj využívanie biologicky podobných liekov. Diskusia o nich prebieha už dlhšie, a to medzi výrobcami, odborníkmi, a rovnako aj v rámci pacientskych organizácií, no v praxi sa využívajú menej v porovnaní so zahraničím. Pacient potrebuje mať náležité informácie o tom, že liečba biologicky podobnými liekmi je bezpečná, kvalitná, že mu pomôže. Chceme tiež upozorniť na to, že pri nižších cenách je možné vďaka biologicky podobným liekom liečiť viac pacientov,“ vysvetľuje Mária Lévyová.

Na konferencii sa bude krstiť aj ďalšie vydanie Senior boxov, ktoré pomáhajú dlhodobo chorým a ich rodinám. Inšpiráciou pre realizáciu tohto projektu bola pre sestry, zakladateľky Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom, každodenná starostlivosť o dlhodobo chorých klientov. Od svojho vzniku v roku 2015 bolo poskytnutých 2 000 takýchto Senior boxov. „Keďže projekt mal veľký úspech a pozitívne ohlasy, rozhodli sme sa, že v projekte budúpokračovať aj v ďalších rokoch,“ hovorí autorka projektu,Zuzana Fabianová, riaditeľka neziskovej organizácie ZSS Slnečný dom.

Záver prvého dňa konferencie bude patriť odovzdávaniu čestného ocenenia AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“ pre lekárov a sestry, ktorí vo svojej práci prejavili výnimočnú starostlivosť o pacienta, založenú na odbornosti, humanite, ľudskosti a pomoci pacientskym organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, vyrovnávaní sa s ich ochorením. Z nominovaných vybrala odborná porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií i médií, 10 lekárov a 10 sestier, ktorým udelili tituly v spomínaných dvoch kategóriách. „Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ je prestížnym ocenením, ktorým AOPP vyjadruje svoje uznanie oceneným lekárom a sestrám za ich prácu a podporu pacientskym organizáciám a pacientom. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k pozdvihnutiu statusu zdravotníckych povolaní, ktoré sú základnými piliermi v našom zdravotníctve, a zároveň aj k budovaniuvzájomnej dôvery, podpory, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou liečby a uzdravovania pacientov,“ hovorí Mária Lévyová. Odovzdávania ocenení, ktoré udeľujú členské pacientske organizácie AOPP, sa zúčastní aj pani ministerka zdravotnícka Andrea Kalavská.

Organizátori konferencie sa rozhodli pridať do programu ešte jeden bod – na záver druhého dňa doplnili mimoriadnu panelovú diskusiu k aktuálnej téme revízie úhrad liekov. „Vzhľadom na to, že v uplynulých dňoch medzi pacientami a v médiách rezonovala najmä téma revízie úhrad liekov, rozhodli sme sa na sobotné poludnie zaradiť panelovú diskusiu na túto závažnú tému. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijali nielen zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a poisťovní, ale aj zástupcovia farmaceutického priemyslu,“ uzatvára Mária Lévyová.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%